Dimetoka Nerede Tarihi Eserleri Nufusu Hakkinda Bilgi

Edirne'nin Yunanlar tarafından işgal edilmesinin ardından, Dimetoka da işgal edilmiş ve bu dönemde birçok tarihî eser tahrip edilmiştir. Şehrin Osmanlı yönetimindeki son dönemleri zorlu bir süreçten geçmiş ve nüfus yapısı önemli ölçüde değişmiştir.

Bugün, Didymóteikhon olarak anılan şehir, Türkiye sınırına yakın bir konumda bulunmaktadır. Edirne'nin 40 km güneyinde ve Uzunköprü'nün 20 km batısında, Evros vilâyetine bağlıdır. 1981 yılında 8571 kişilik nüfusa sahip olan bu kasaba, tarih boyunca Bizans ve Osmanlı dönemlerinde stratejik bir konuma sahipti. Bugün, plato ve Kızıl Deliçay'ın birleşim noktasında kurulmuş olan Dimetoka'nın tarihî kalıntıları arasında büyük bir Bizans ve Osmanlı kalesi bulunmaktadır. Dimetoka, özellikle Osmanlı döneminde bir ilim merkezi olarak önem kazanmış ve sultanların konakladığı bir yer olmuştur.


Dimetoka'nın tarihî geçmişi, Roma İmparatoru Trajanus dönemine kadar uzanmaktadır. Plotinopolis adıyla kurulan antik şehir, Barbar istilâları sırasında tahrip olmuş, ancak Bizans İmparatoru I. Iustinianos tarafından Kızıl Deliçay nehriyle çevrili platoda tekrar inşa edilmiştir. Daha sonra, Türk/Bulgar Hanı Krum tarafından 813'te ele geçirilen şehir, Bulgar saldırılarına maruz kalmış ve çeşitli savaşlardan geçmiştir.

Osmanlılar, Dimetoka'yı 1361 yılında Hacı İlbey liderliğindeki akıncılar tarafından ele geçirmişlerdir. Farklı tarihçiler arasında anlaşmazlık olsa da, bu zaferin tarihi genellikle 1361 olarak kabul edilmektedir. Osmanlı döneminde Dimetoka, önemli bir yerleşim yeri haline gelmiş ve çeşitli tarihî yapılar inşa edilmiştir. Yıldırım Bayezid'in burada oturduğu ve camilerin yanı sıra medreselerin de bulunduğu bilinmektedir.

XIV. yüzyılın sonlarına doğru, Dimetoka'nın nüfusu hakkında belirgin bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak, şehir surları dışında yerleşimlerin varlığı, Osmanlı yönetimi altında dini çeşitliliğin devam ettiğini göstermektedir. Osmanlılar, Dimetoka'yı kaza haline getirmiş ve XVI. yüzyılda bu kazaya bağlı en az 198 köy bulunmaktaydı.

Dimetoka, XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun önemini kaybetmesiyle birlikte askerî açıdan önemsiz hale gelmiştir. Ancak, XIX. yüzyılda şehir hâlâ ilim merkezi olarak varlığını sürdürmekteydi. Nüfus yapısı ise zaman içinde değişmiş ve müslüman nüfus oranı azalmıştır. 1833-1835 yılları arasında yapılan nüfus sayımına göre, Dimetoka'nın nüfusunun sadece %32'si müslümanlardan oluşmaktaydı.

XIX. yüzyılın sonlarına doğru, Dimetoka'nın Rus işgali ve Balkan Savaşları sırasında yaşadığı zorlu süreçler şehri Türk-İslâm merkezi olma özelliğinden uzaklaştırmıştır. Balkan Savaşları'ndan sonra Yunanlar tarafından işgal edilen Dimetoka, Lozan Antlaşması ile Türkiye sınırları içinde kalmıştır. Ancak, bu dönemde şehirdeki Türk nüfusu önemli ölçüde azalmıştır.

Dimetoka, günümüzde Yunanistan'ın bir parçası olarak varlığını sürdürmektedir. Şehir, tarihî zenginlikleri ve kültürel mirasıyla önemli bir turistik bölge olma potansiyeline sahiptir. Ayrıca, bölgedeki Türk azınlığı ile ilgili çeşitli meseleler devam etmektedir.

Daha yeni Daha eski