Karamanoğulları Beyleri Listesi, Dönemleri, Tarihleri, Hakkında Bilgi

 Karamanoğulları, Anadolu'da bir Türkmen beyliği olarak ortaya çıkan ve Orta Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde hüküm süren bir Türkmen beyliği ailesidir. Karamanoğulları, Türkmen beylikleri döneminde önemli bir rol oynadılar ve XIII. yüzyıldan XVI. yüzyılın ortalarına kadar varlıklarını sürdürdüler. İlk olarak XIII. yüzyılın ortalarında ortaya çıktılar ve XIV. yüzyılda geniş bir bölgede hüküm sürdüler.

İlk Karamanoğlu Beyi, Karamanlı Beyi olarak bilinen Kerimeddin Karaman Bey'dir. Karamanlı Bey, Anadolu'da Selçuklu Devleti'nin zayıflaması ve Moğol istilaları sonucunda ortaya çıkan bir dönemde, bağımsız bir beylik kurma fırsatını değerlendirdi. Karamanoğulları Beyliği'nin başkenti, zaman içinde Karaman şehri oldu.


Karamanoğulları Beyliği, zaman içinde genişledi ve Anadolu'nun iç bölgelerinde, özellikle de bugünkü Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Nevşehir illerinin bir kısmını kapsayan bir bölgeye hakim oldular. Beylik, genellikle Anadolu Selçuklu Sultanlığı ile iyi ilişkiler sürdürdü, ancak zaman zaman çatışmalara da girdi.

Osmanlılar'ın yükselişi ile birlikte Karamanoğulları ile Osmanlılar arasında çatışmalar başladı. Osmanlılar, Karamanoğulları topraklarını fethetmeye başladı ve 1487'de Karamanoğlu İbrahim Bey'in Osmanlı hükümdarı II. Bayezid'e bağlılığını ilan etmesiyle Karamanoğulları Beyliği, fiilen Osmanlı topraklarına katıldı. Karamanoğulları Beyliği'nin sona ermesi, Anadolu'da Osmanlı İmparatorluğu'nun hakim güç olarak yükseldiği bir dönemi işaret eder.

Karamanlı Beyleri

Saltanatı

Nûre Sûfî Bey

(?)

Kerîmüddîn Karaman Bey

1256-1262

Şemseddîn I. Mehmed Bey

1262-1277

Güneri Bey

1277-1300

Bedreddîn Mahmûd Bey

1300-1308

Yahşi Bey

1308-1312

I. İbrâhim Bey

1312-1333

Alâeddîn Halil Bey

1333-1348

I. İbrâhim Bey (ikinci saltanatı)

1348-1349

Fahrüddîn Ahmed Bey

1349-1350

Süleyman ve Şemseddîn Beyler

1350-1351

Burhâneddîn Mûsâ Bey

1351-1356

Seyfeddîn Süleymân Bey

1356-1361

I. Alâeddîn Bey

1361-1398

Osmanlı hâkimiyeti

1398-1402

II. Mehmed Bey

1403-1418

II. Alâeddîn Ali Bey

1418-1419

II. Mehmed Bey (ikinci saltanatı)

1419-1423

II. Alâeddîn Bey

1423-1424

II. İbrâhim Bey

1424-1446

Sultanzâde İshâk Bey ve Pir Ahmed Bey

1466-1479

Kâsım Bey

1479-1483

Turgutoğlu Mahmûd Bey

1483-1487

Osmanlı fethi

1487

Sitede Ara