Vatan Gazetesi (Ahmet Emin Yalman) Tarihçesi, Yayın politikası, Yazarları, Hakkında Bilgi

 Vatan, 26 Mart 1923 tarihinde İstanbul'da Ahmet Emin Yalman tarafından kurulmuş bir günlük gazetedir. O dönemde Türkiye'de yeni bir rejim oluşmakta olduğu zamanlarda ortaya çıkan Vatan, bu yeni rejimin ateşli bir savunucusu olarak yayın hayatına başlamıştır. Ahmet Emin Yalman, Malta sürgününden dönmüş ve Vakit gazetesindeki hissesini ortağı Asım Us'a satarak Vatan'ı kurmuştur.

Gazete, 1925 yılına kadar Batı yanlısı bir duruş sergileyerek Lozan Antlaşması'nı öven eklerle birlikte yayın yapmıştır. Ancak zamanla, Vatan gazetesinde tek parti düzeninden yakınan ve Türkiye'nin diktatörlük eğilimine doğru kaydığını ima eden yazılar yer almaya başlamıştır. Yalman'ın harflerin değiştirilmesine olan heyecanı, işsizlere yardım için özel bir büro kurma girişimi ve içki yasağı kampanyası gibi sosyal sorunlara duyduğu ilgi, gazetenin ilgi çekmesini sağlamış, ancak siyasi görüşler gazetenin kapatılmasına neden olmuştur. 1925 yılında Yalman, İstiklâl Mahkemesi'ne verilmiş ve gazete kapatılmıştır.


Vatan, 1940 yılında ikinci kez yayın hayatına döndü. Kâzım Taşkent, Enver Adakan, Ragıp Devres gibi ünlü isimleri kadrosuna dahil etti. Yalman, savaşın gidişini gözlemlerine dayanarak yazılarını sürdürmüş ve nasyonal sosyalizme karşı duruşu ile liberal demokrasiyi savunmuştur. Gazete, Varlık Vergisi'ne karşı çıkarak okur kitlesini genişletmiş ve köy enstitülerinin kapanmasına karşı tutumuyla dikkat çekmiştir. Mümtaz Faik Fenik, Adviye Fenik, Sinan Korle, Melih Yener, İhsan Ada, Sadun Tanju, Emil Galip Sandalcı, Selâmi Akpmar, Sabahattin Sönmez, Tunç Yalman, Naim Tirali gibi yazarlar, gazetenin yayın hayatında önemli roller üstlenmişlerdir.

Çok partili döneme geçildiğinde demokrasinin savunucusu olarak yayınını sürdüren Vatan, 1950'den sonra uzun bir süre Demokrat Parti'nin (D.P.) koruyucusu rolünü üstlendi ve bu durum gazetenin tiraj kaybetmesine neden oldu. Ancak 1955 sonrasında gazete, D.P. iktidarını eleştiren bir yayın organı haline geldi. Bu strateji gazeteye tiraj kazandırdı, ancak aynı zamanda Ahmet Emin Yalman'ı görevinden ayrılmaya zorladı.

Vatan gazetesinin ikinci önemli değişikliği, 1961'de Yalman'ın ortaklarıyla anlaşamayarak gazeteden ayrılmasıdır. 1961-1962 yıllarında Yalman'a katılan yeni ortaklar tarafından Hür Vatan adıyla çıkarılan gazete, eski itibarını kaybetmiştir. Bu olayın ardından, 1962'den itibaren Naim Tirali tarafından yine Vatan adıyla Ankara'da akşam gazetesi olarak yayın hayatına devam etmiştir.

Daha yeni Daha eski