Kolektif Davranış Nedir, Tanımı, Özellikleri ve Kolektif Davranış Türleri

 Kolektif davranış, bireylerin veya grupların belirli bir duruma tepki olarak koordineli veya senkronize bir şekilde hareket etmelerini ifade eder. Bu davranış biçimi, genellikle olağan dışı, acil veya beklenmedik durumlarda ortaya çıkar ve geleneksel toplumsal normların ötesine geçer. Kolektif davranışın anlaşılması, toplumsal hareketler, kitle psikolojisi ve sosyal değişim süreçlerinin analizinde kritik bir rol oynar. İşte kolektif davranışın temel özellikleri, teorileri ve araştırma konuları:


Temel Özellikler ve Çeşitleri

 1. Geçicilik:

  • Kolektif davranış genellikle geçici bir doğaya sahiptir. Belirli bir olay veya durum sona erdiğinde, kolektif davranış da sona erer.
 2. Spontaneite:

  • Kolektif davranış genellikle spontane olarak ortaya çıkar. Önceden planlanmamış veya organize edilmemiştir.
 3. Anomi ve Normsuzluk:

  • Kolektif davranış, sıklıkla toplumsal normların zayıfladığı veya tamamen çöktüğü durumlarda meydana gelir. Bu, bireylerin normalde kabul edilmeyen davranışları sergilemesine neden olabilir.
 4. Heterojenlik:

  • Kolektif davranış, farklı toplumsal ve demografik arka planlara sahip bireyleri içerebilir. Bu çeşitlilik, kolektif davranışın doğasını ve seyrini etkileyebilir.

Kolektif Davranış Türleri

 1. Kitle Davranışı:

  • Büyük bir grup insanın belirli bir olay veya durum karşısında benzer şekilde tepki vermesi. Bu, kitlesel panikler, kitlesel histeri ve moda gibi olayları içerir.
 2. Kalabalık Davranışı:

  • Fiziksel olarak bir araya gelmiş insanların davranışları. Protestolar, mitingler, konserler ve spor etkinlikleri bu kapsama girer.
 3. Sosyal Hareketler:

  • Belirli bir toplumsal değişim amacı güden organize gruplar. Bu hareketler uzun süreli olabilir ve sosyal, politik veya ekonomik değişim hedefler.
 4. Çeteler ve Çatışmalar:

  • Belirli bir amaç veya hedef etrafında organize olmuş küçük gruplar. Bu, vandalizm, yağma ve diğer şiddet içeren eylemleri içerir.

Teoriler ve Yaklaşımlar

 1. Kitle Toplumu Teorisi:

  • Bu teori, modern toplumun bireyleri yalnızlaştırdığını ve bu yalnızlığın bireylerin kitlesel hareketlere katılmasına yol açtığını öne sürer. Kitlesel iletişim araçlarının etkisi de bu teori kapsamında incelenir.
 2. Bulaşma Teorisi:

  • Bu teori, bireylerin kalabalık içinde diğerlerinin davranışlarını taklit etme eğiliminde olduğunu savunur. Bu, duygusal ve irrasyonel davranışların hızla yayılmasına yol açar.
 3. Norm Oluşumu Teorisi:

  • Kolektif davranışın, kriz anlarında yeni normların hızla oluşmasıyla ortaya çıktığını öne sürer. Bireyler, bu yeni normlara uyum sağlar ve buna göre hareket eder.
 4. Değerlendirme ve Tepki Teorisi:

  • Bu teori, bireylerin kolektif davranışlara katılmadan önce durumu değerlendirdiğini ve kişisel çıkarlarını göz önünde bulundurduğunu savunur.

Araştırma Konuları ve Uygulama Alanları

 1. Protesto ve Sosyal Hareketler:

  • Toplumsal değişim amacı güden organize hareketlerin incelenmesi. Bu, hareketlerin nasıl başladığı, nasıl organize edildiği ve nasıl başarılı oldukları gibi konuları kapsar.
 2. Kitle Psikolojisi:

  • Kitlelerin davranışları, bireylerin kalabalık içinde nasıl davrandığı ve kitlesel histerinin nasıl yayıldığı üzerine çalışmalar.
 3. Afet ve Kriz Yönetimi:

  • Afetler veya kriz anlarında insanların nasıl davrandığını ve bu davranışların nasıl yönetileceğini inceleyen araştırmalar.
 4. Moda ve Trendler:

  • Moda ve popüler kültürün nasıl yayıldığını ve insanların bu trendlere nasıl uyum sağladığını incelemek.
 5. Şiddet ve Çatışma:

  • Çeteler, çatışmalar ve diğer şiddet içeren kolektif davranışların nedenlerini ve dinamiklerini analiz etmek.

Kolektif Davranışın Önemi

 • Toplumsal Değişim: Kolektif davranış, toplumsal değişimlerin ve dönüşümlerin motoru olabilir. Protestolar, devrimler ve sosyal hareketler, toplumların yeniden şekillenmesinde önemli rol oynar.

 • Kriz Yönetimi: Afet ve kriz anlarında kolektif davranışın anlaşılması, etkili müdahale ve yönetim stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olur.

 • Politika ve Planlama: Kolektif davranışın anlaşılması, politika yapıcıların ve planlamacıların toplumsal dinamikleri daha iyi yönetmesine olanak tanır. Bu, kamu düzeninin korunması ve sosyal istikrarın sağlanması açısından kritik öneme sahiptir.

Kolektif davranış, bireylerin toplumsal bağlamlarda nasıl hareket ettiğini anlamak için temel bir çerçeve sunar. Bu davranış biçimlerinin incelenmesi, toplumların nasıl işlediğini ve nasıl değiştiğini daha iyi anlamamıza yardımcı olur.

Daha yeni Daha eski