Hz. Muhammed'in Gassân Emiri Hâris'e Gönderdiği Mektup (İslam Tarihi)

 

hz-muhammed-necasi-mektup.png” border=”0

“Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm. Allah’ın Rasûlü Muhammed’den Ebû Şemmer oğlu Hâris’e. Selâm hidâyete uyan, bana imân edip nübüvvetimi tasdik edenler üzerine olsun. Seni, eşi ve benzeri olmayan tek bir Allah’a imân etmeğe dâvet ediyorum.Kabûl ettiğin takdirde, yerinde hükümdar olarak kalacaksın.(1)

Hâris, Hz. Muhammed’in mektubunu küstahca yere attı. Elçiye saygısız davrandı. Hatta, Bizans İmparatoru Herakleos’tan Medine üzerine asker sevki istemiş, fakat Kayser reddetmişti. Elçi Şuca’, Hâris’in davranışını arzedince Hz. Muhammed:

-Allah mülkünü elinden alsın, buyurdu.

Hâris, Mekke’nin fethi sırasında öldü. Ülkesi Hz. Ömer’in halifeliği sırasında İslâm sınırları içine girdi.

(1)
Zâdü’l-Meâd, 3/ 133-134;el-Vesâiku’s-Siyâsiyye, 126; Tecrid Tercemesi, 12/427

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski