Rabıta - Rabıta Yapmak Nedir Ne Demektir Anlamı

Râbıta (ar. i. ç. ravabıt)

Kelime olarak ilgi, bağ, alâka, yakınlık duyma münasebet demektir. Bağlılık, tutarlılık cümleleri birbirine bağlayan edat içinde kullanılır. Tasavvuf ıstılahında ise dervişin şeyhine duyduğu manevi yakınlık, sâlikin şeyhine bağlanması kendini bütünü ile mürşidine teslim ederek davranışlarını benimsemesini ifade eder.

Tarikatlara yönelik eleştirilerin başında yer alan râbıta: “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sâdıklarla beraber olun.” mealindeki âyette ifade edilen beraberliğin mürid ile mürşit arasında kurulmasıdır. Sâlikin şeyhinin huzurunda takındığı edebi, gıyabında da devam ettirebilmesi için telkin edilir. Zira sadıklarla beraberlik, onlarla madden aynı mecliste bulunmakla olabileceği gibi manen onların huzurundaymışcasına davranmakla elde edilebilir. Her iki beraberlik de bu âyetin şümulü içerisinde bulunmaktadır. İnsanoğlun psikolojik yapısı gereği şahsiyet davranışlarını benimsediği kişilere benzediği tesbit edilmiştir. Dervişlere şeyhlerini misâl olarak göstererek kemâle ermelerini temin etmenin adı râbıtadır.

Sitede Ara