Raşidin Nedir Ne Demektir Anlamı

Raşidin

Olgun, ergin, doğru yolda olan, Hak dini kabul etmiş olan kimse manâsına gelen “Râşid” kelimesinin çoğulu olup özellikle ilk dört halife (Ebu Bekr, Ömer b. Hattab, Osman b. Affan, Ali b. Ebu Talib)’nin sıfatı olarak “Hulefâ-ı Râşidîn” şeklinde kullanılan bir tâbirdir (bk. Hulefâ-i Râşidîn).

Daha yeni Daha eski