Rum Nedir, Ne Demektir, Anlamı,

1.Romalı, Bizanslı.
2.Arablara göre Arab ilinden başka ilden olan kimse.
3.Anadolu, Eski Arab kaynaklarında Anadolu için “Diyâr-ı Rûm” denilmektedir. Türkler ise Anadolu’ya Rumeli demektedirler, Molla-yı Rûmî, Celâleddin-i Rûmî tâbirleri de bu maksatla söylenmiştir. Osmanlılar zamanında ise Osmanlı ülkesinin Avrupa’daki kısmına bu isim verilmiştir.

Eskiden Bizans imparatorlarına Rûm Sultanı denildiği gibi Osmanlı Sultanlarına da Rûm pâdişâhı denilmiştir. Ayrıca Merkezi Amasya olan Sivas vilayetine de Rûm vilâyeti adı verilmişti, Kezâ Ortodoks Patriğine de Rûm Patriği adı verilmiştir.

Sitede Ara