Gülbank Nedir Sibyan Gülbankı, Osmanlı Dönemi "Andımız"

Sibyan Gülbangi

Gülbang kelimesi lûgatta “tertiplenmiş duâ” manâsına gelmektedir. Eskiden sıbyan mekteblerinde talebeler tarafından hep bir ağızdan okunan gülbanga “sıbyan gülbangi” denilmiştir. Metni şöyledir:

Allah, Allah, innallah, celîlü’l-cebbâr, muînü’s-settâr, hâliku’l-leyli ve’n-nehâr, lâye-zâl, zü’l-celâl, birdir Allah; erin erliğine, Hakk’ın birliğine; din-i mübîn uğruna, şehid olan gâziler aşkına diyelim aşk ile bir Allah.

Allah Allah Allah dâim hay (üç defa)

Evveli Kur’ân, âhiri Kur’ân, Tebârekellezî nezzele’l-Kur’ân ; elî kan, kılıcı kan, sinesi üryan, ciğeri püryan; din-i mübîn uğruna, şehid olan gâziler aşkına diyelim aşk ile bir Allah.

Allah Allah, Allah dâim hay (üç defa)

Evveli gâza, âhiri gazâ, inâyet-i Huda, kasd-i a’dâ; din-i mübîn uğruna şehid olan gâziler aşkına diyelim aşk ile bir Allah.

Allah, Allah, Allah, dâim hay (üç defa)

Hacılar, gâziler, râviler; üçler yediler, kırklar, gülbang-i Muhammedi, nur-i Nebi, Kerem-i Ali, pirimiz üstadımız Hazret-i Osmân-ı Zinnureyn-i velî; gerçek erenler demine devrânına hu diyelim hûûuûûûû”.

(Hep bir ağızdan uzun bir hû çekilir).

Sitede Ara