Haburman Köprüsü -Diyarbakır, Çermik- Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Haburman Köprüsü. Diyarbakır-Malatya yolu üzerinde Artuklular tarafından. XII. yüzyılda yaptırılan köprü.

Diyarbakır’a 90 km. uzaklıkta Çermik ilçesinde, Haburman köyü yakınında Haburman suyu üstünde inşa edilmiştir. Çermik Köprüsü olarak da anılan yapı Arapça kitabesine göre 575 {1179-80) yılında, Artuklu Hükümdan Necmeddin Al-pı’nm kızı Zübeyde Hatun tarafından kar­deşi II. Kutbüddin İlgazi’nin hükümdarlı­ğı sırasında inşa ettirilmiştir. Tarih bo­yunca çeşitli tamirler gören köprünün son esaslı onarımı 1927 yılında Çermik Kaymakamı Hikmet Bey ile belediye baş­kanı Rifat Bey tarafından yaptırılmıştır.

Haburman Köprüsü muntazam bir iş­çilikle kesme taştan İnşa edilmiştir. Gül-gün Tunç’un uzunluğunu 108 m., genişli­ğini 5,50 m. olarak gösterdiği köprünün uzunluğunu Cevdet Çulpan 106 m. ola­rak kaydeder. Ortada geniş açıklıklı (19,55 m.) büyük bir sivri kemer, yanlarda ise bi­rer küçük kemer vardır. Ortadaki keme­rin kilit taşma kadar olan yüksekliği 11,20 m., doğudaki küçük kemerin açıklığı 5,30 m., batıdakinin ise 7.10 m. olarak ölçülmüştür.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski