Havi Usülü Nedir, Anlamı, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Hâvî. Türk mûsikisi usullerinden.

Arapça’da “ihtiva eden, içeren” anla­mına gelen kelime, bünyesinde muhtelif zamanlı usullerin yer aldığı altmış dört zamanlı bir usulün adıdır. İki adet dört zamandan sonra iki adet altı zamanın ve ardından yedi adet dört zamana bir nîm-hafif (dört tane dört zaman) usulünün ve­ya diğer bir ifadeyle başta iki sofyana iki yürük semai ve ardından yedi sofyan ile bunlara bir nîm-hafıfın (dört sofyan) ek­lenmesinden meydana gelmiştir. Usule başka bir gözle bakıldığında, değişik şekillerde sıralanmış ilk otuz iki zamanın ar­dından bir fer’ usulü ile bunu takip eden bir nîm- hafif usulünün birleşmesinden oluştuğu görülür. 64/4″lük ikinci ve 64/ 2’lik üçüncü mertebeleri kullanılmıştır. Daha çok kullanılan 64/2’lik mertebesine “ağır hâvT adı verilmiştir. Usulün eski ya­pısı, özellikle üçüncü mertebede bazı vu­ruşların velvelelendirilmesiyle zaman için­de birtakım değişikliklere uğramıştır.

Hâvî usulü peşrevlerde ve I. besteler­de kullanılmıştır. Bu usul İle ölçülmüş I. bestelerin her hanesi birer usuldür. Ha­nenin ilk otuz iki zamanında mısra, bunu takip eden otuz iki zamanda, yani fer1 usulünün başından itibaren ise terennüm kısmı başlar. Terennüm sonunda mısra tekrarı yoktur.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski