Talas-Yenisey Yazıtları Nedir, Kime Ait, Özellikleri, Hakkında Kısa Bilgi

Talas Yazıtları: Orhun Yazıtları‘ndan başka, Talas ve Yenisey nehirleri civarında da Türk yazıtları bulunmaktadır. Bu yazıtları ilk olarak ele alıp inceleyen Finli bilimadamı Heikel oldu. Göktürk harfleriyle yazılmıştır.

Yenisey Yazıtları: Yenisey yazıtlarının yenisey bölgesinde yaşayan değişik Türk boylarına ait oldukları kabul edilmektedir. Bu yazıtların göktürk kitabelerinden önce oluşturulduğu kabul edilir. Genellikle mezar taşı olarak dikilen bu yazıtların bazıları birkaç kelimelik, çoğu 5-10 satırlıktır. Bu yazıtlar sade, abartısız bir dille yazılmıştır. Çoğunlukla yazı sahibinin bu dünyaya doymadan ayrıldığını samimi bir dille anlattığı görülür.

Daha yeni Daha eski