Matem Nedir -Eski Türkler'de, Eski Çin'de- Hakkında Bilgi

Eski Çin’deki matem kuralları Konfüçyüsçülüğün beş klasiğinden Li Chfdeyer almakta, ölenin statüsüne ve yakınlığına göre farklılık arzetmektedir. Zaman için­de Budist ve Taoist eskatolojiden etkile­nen âdetlere göre matemin dereceleri vardır. Ebeveyn için matem süresi yirmi yedi aydır. Matem tutan kişi bu dönemde işi bırakıp uzlete çekilir. Diğer taraftan giyim, yiyecek ve davranışlarla ilgili sıkı düzenlemeler söz konusudur.

Eski Türkler’de Ölüm karşısında duyu­lan acıyı büyük bir teessürle dışa vurma yaygın ve ortak bir tavır olarak kendini göstermektedir. Çin kaynaklan yas tutan Türkler’in bağıra çağıra ağladıklarını, saç­larını başlarını dağıttıklarını, elbiselerini yırttıklarını haber vermektedir. Göktürk­ler yas tutarken saçlarını keser, kulakla­rını biçer ve yüzlerini bıçakla çizip yara­lardı. Kırgız-Kazaklar’ın yas tutma tören ve âdetleri de Göktürkler ve Oğuzlar’dakine benzemektedir. Saç kesme ve yüzü yaralama Hunlar’da da mevcuttur. Yas âdetlerinden biri de ölenin atının kuyru­ğunun kesilmesidir. Diğer taraftan kara­lar giyinmek, yaslı çadıra bayrak asmak, elbiseyi ters giymek, başı açık tutmak veya siyah mendil bağlamak matem alâ-metlerindendir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Sitede Ara