Adrien de Gasparin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

GASPARIN, Adrien (1783-1862)

Fransız tarım iktisatçısı ve siyaset adamı. Tarım iktisadının gelişmesine yaptığı katkılarla tanınmıştır.

Adrien Etienne Pierre Gasparin, 29 Haziran 1783’te Orange’da doğdu, 7 Eylül 1862’de aynı kentte öldü. Bir siyaset adammın oğludur. Genç yaşında süvari birliğine girdi. Fransa ile Prusya ve Rusya arasındaki Eylau Savaşı’nda yaralandığı için 1807’de askerlikten ayrıldı. Aynı yıl Lyon Veteriner Okulu’n-da görevlendirildi. Bu sırada tarım sorunlarıyla ilgilenmeye başladı. Tarım ve iktisat üzerine çalışmalar yaptı. Temmuz Monarşisi döneminde Carpentras’tan milletvekili seçildi. Loire, Isere ve Rhone’da polis müdürlüğü, 1836-1837 yıllarında Mole hükümetinde içişleri bakanlığı yaptı. Mart 1839’da kral tarafından kurulan geçici hükümette içişleri ve ticaret bakanlıklarına atandı. Hükümetin Nisan 1839’da dağılmasından sonra siyasi yaşamdan çekildi.

Gasparin 1840’ta Bilimler Akademisi’ne kabul edildi ve akademinin Tarım İktisadı Bölümü’nün başkanı oldu. 1851’de Versailles Ulusal Tarımbilim Enstitüsü’nün müdürlüğüne getirildi. Bu görevi sırasında Fransa’da tarım eğitimini başlatmaya çalıştı. Ancak enstitünün 1852’de dağıtılması nedeniyle bu amacına ulaşamadı. Bu tarihten sonra bilimsel çalışmalarını sürdürmek üzere Orange’a çekildi.

Gasparin tarım iktisadına bir yandan fizik, kimya ve biyoloji gibi doğal bilimlerin, diğer yandan iktisat biliminin sonuçlarından ve verilerinden yararlanan önemli katkılarda bulunmuştur. Meteorolojik araştırmalarının sonucunda çizdiği, Fransa’nın tarım kuşaklarını belirleyen bitki örtüsü haritaları bugün de geçerliliğini korumaktadır. Gasparin, tarıma elverişli toprakların yapısı, bileşimi, sınıflandırılması ve değeri ile yakından ilgilenmiştir. Bu türden teknik çalışmaların yanı sıra, tarım işletmelerinin ekim, örgütlenme ve yönetim sistemlerini, tarımda sermaye birikimi, mülkiyet ilişkileri ve pazar sorunlarım inceleyerek tarım iktisadına toplumsal bir boyut da kazandırmıştır.

•    YAPITLAR (başlıca): Recueıl de memoires d’agriculture et d’economie rurale, 3 cilt, 1829-1841, (“Tarım ve Tarım İktisadı İncelemelerinden Bir Derleme”); Cours d’agriculture, 5 cilt, 1843-1849, (“Tarım Dersleri”); Principes de l’agronomie, 1854, (“Tarımbilimin İlkeleri”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski