Francesco Guicciardini Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

GUICCIARDINI, Francesco (1483-1540)

İtalyan devlet adamı ve tarihçi. İtalya tarihine ilişkin yapıtlarıyla tanınmıştır.

6    Mart 1483’te Floransa’da doğdu, 22 Mayıs 1540’ta Santa Margherita a Montici’de öldü. Soylu bir ailenin oğludur. Hukuk öğrenimini Ferrara, Padova ve Pisa’da tamamladıktan sonra Floransa’da avukatlık yapmaya başladı. 1508’de aile biyografilerini, ardından 1378-1509 dönemini kapsayan Storia fiorentine’ı (“Floransa Tarihi”) yazdı.

Guicciardini 1512’de hükümet tarafından Floransa elçisi olarak İspanya’ya gönderildi. 1514’te Floransa’ya döndü. 1513’te Kardinal Giovanni de Medici’nin X. Leo adıyla papa olmasının ardından 1516’da Modena, 1517’de Reggio yöneticiliğine atandı. Yönetimi sırasında iç karışıklıkları önlemek üzere aldığı önlemler halk arasında hoşnutsuzluklara neden oldu. Yöneticilikle ilgili deneyimlerini, gözlemlerini, döneminin siyasi sorunlarını Dialogo del reggimento di Firenze (“Floransa’mn Yönetimi Üzerine Konuşmalar”) adlı kitabında ele aldı. Kardinal Giulio de Medici’nin VII. Clement olarak Papa olmasıyla Ro~ magna’mn yöneticiliğine atandı. 1526’da Papa tarafından Roma’ya çağrıldı. Cognac Birliği’nden Papa’nm Kutsal Roma İmparatoru V. Charles’a (Charles Qu-int) karşı Fransa Kralı I. François’nin yanında yer almasını sağladı ve birlik güçlerinin başına geçti. Fakat imparatorluk ordusunun Floransa’yı işgalini engelleyemedi. Mediciler’in Floransa’dan sürülmesi ve cumhuriyet yönetiminin kurulmasıyla Floransa’dan ayrıldı.

1530’da toplum ve siyaset üzerine görüşlerini, gözlemlerini topladığıRicordipolitici e cz’uz7z(“Politika İçinden ve Dışından Anılar”) adlı yapıtını tamamladı. Siyasi düşünceleri, çağdaşı ve arkadaşı Niccolo Mac-hiavelii’nin düşüncelerine benzerlik gösteren ve onun kilise konusundaki eleştirilerine katılan Guicciardini, ondan ayrıldığı noktaları Considerazioni intemo ai “Discorsi” del Machiavelli (“Machiavelli’nin “Söylevleri” Üzerine Düşünceler”) adlı yapıtında ortaya koydu.

Guicciardini 1530 sonlarında Florarisa’ya döndü ve papalık temsilcisi oldu. 1531-1534 arasında Bolog-na yöneticiliği ve 1534-1537 arasında danışmanlık yaptı. Yaşamının son yıllarında, 1494-1534 dönemi Italyasi’ ile İspanya, Fransa gibi güçlü devletlerin egemenlik çatışmalarını anlatan Storia d’Italia, (“İtalya Tarihi”) adlı önemli yapıtını yazdı.

•    YAPITLAR
: (başlıca): Storia fiorentine, 1509, (“Floransa Tarihi”); Relazione di Spagna, 1514, (“Ispanya Üzerine Rapor”); Dialogo del reggimento di Fireme, 1525, (“Flo-ransa’nın Yönetimi Üzerine Konuşmalar”); Ricordi polici e çivili, 1529, (“Politika İçinden ve Dışından Anılar”); Considerazioni intemo ai “Discorsi” del Machiavelli, 1529, (“Machiavelli’nin “Söylevler”h Üzerine Düşünceler”); Storia d’Italia, (ö.s.), 1561, (“İtalya Tarihi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski