Kenneth Arrow Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ARROW, Kenneth (1921)

ABD’li iktisatçı. “Refah ekonomisi” konusunda önemli çalışmalar yapmıştır.

New York’ta doğdu. 1940’ta, New York’taki City College’m Sosyal Bilimler Fakültesi’nde matematik dalında lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1941’de Columbia Üniversitesi Matematik Bölü-mü’nden lisansüstü diploması aldı. 1942-1946 arasında Amerikan Hava Kuvvetleri’nde hava subayı olarak görev yaptı. 1947-1949 arasında iktisadi araştırmalar yapan Cowles Komisyonu’nda araştırmacı olarak çalıştı. 1948’den sonra birer yıl süreyle önce Chicago Üniversitesi’nde, sonra da Stanford Üniversitesi’nde iktisat ve istatistik asistanlığı yaptı. 1951’de Columbia Üniversitesi İktisat Bölümü’nden doktorasını aldıktan sonra, Stanford Üniversitesi’ne öğretim üyesi oldu. 1953’te profesörlüğe yükseldi ve 1953-1956 arasında iktisat bölümü başkanlığım yürüttü. 1962’de ABD Hükümeti İktisadi Danışma Konseyi’nde görev yaptı. 1968-1974 arasında Harvard Üniversitesi’nde ders verdi, daha sonra Stanford Üniversitesi’ne döndü. Çalışmalarını Stanford Üniversitesi’nde sürdürmektedir.

1972’de John Hicks’le birlikte iktisat dalında Nobel Ödülü’nü alan Arrow’un, yayımlanmış on iki kitabı ve yüz ellinin üzerinde makalesi vardır. Daha çok “refah ekonomisi” konusundaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. 1951’de yayımlanan Social Choice and  Individual Values (“Toplumsal Seçenek ve Bireysel Değerler”) adlı kitabında kişisel tercihlerle doğrusal ilişkili bir sosyal refah fonksiyonu çizmenin olanaksızlığını matematiksel olarak kanıtlamıştır. Genel denge çözümlemesi için gerekli matematiksel koşullar konusunda çalışmalar yapmıştır.

•    YAPITLAR (başlıca): Social Choice ani Individual Values, 1951, (“Toplumsal Seçenek ve Bireysel Değerler”); Studies in the Mathematical Theory of Inventory and Production (S. Karlin ve H.Scarf ile), 1958, (“Envanter ve Üretimin Matematiksel Kuramı Üzerine Çalışmalar”); General Competitive Analysis (F.H.Hahn ile), 1971, (“Genel Rekabetçi Analiz”); Essays in the Theory of Risk-Bearing, 1971, (“Risk Kuramı Üzerine Makaleler”); The Viability and Equity of Capitalism, 1976, (“Kapitalizmin Yaşayabilirliği ve Adaleti”); Studies in Resource Allocation Processes, 1977, (“Kaynak Dağılımı Süreçleri Üzerine Çalışmalar”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski