Robert Applegarth Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

APPLEGARTH, Robert (1833-1925)

İngiliz sendikacı. Sendikal hareketin merkezileştirilmesi için çalışmıştır.

Bir marangoz olan Applegarth, 1848’de Chartist hareketin yenilgisinden sonra ortaya çıkan Yeni Model Sendikacılık (New Model Trade Unionism) hareketinin geliştiği dönemde yetişti. Yeni Model Sendika’nın ilk örneği, 1851’de Amalgated Society of Engineers adıyla William Allan tarafından kurulmuştu. Applegarth, 1860’da Amalgated Society of Car-penters and Joiners adlı sendikanın kurucuları arasında yer aldı. Marangozları örgütlemek amacıyla kurulan sendika, kısa zamanda Yeni Model Sendikalar’ın en güçlülerinden biri oldu. Applegarth, 1862-1871 arasında sendikanın genel sekreterliğini yaptı.

1860’ta sendikalar arası ilişkiyi sağlamak amacıyla kurulmuş olan Londra Meslek Konseyi’ne katıldı. Aynı zamanda Conference of Amalgated Trades adlı örgütlenmenin içinde yer aldı. Daha sonra “Cunta” olarak adlandırılan bu kuruluşun amacı sendikal örgütlenmeyi güçlendirmekti ve beş büyük sendikanın yöneticisinden oluşuyordu. Applegarth, Cunta’ nın en etkin önderlerinden biri oldu. Londra Konseyi ve Cunta’nın içinde yer alan sendika yöneticileri her alanda uzlaşmadan yanaydılar ve anlaşmazlıkların hukuk yoluyla çözüme bağlanmasını istiyorlardı. Grevleri, sendikaların mali gücüne yönelik bir tehdit olarak görüyorlardı. Applegarth, bu konuda “Grev hakkından hiçbir zaman vazgeçmemekle birlikte, çift taraflı bu silahı kullanmakta çok dikkatli davranmalıyız,” diyordu.

1864’te, I. Enternasyonal (Uluslararası İşçi Sendikaları Birliği) kuruldu ve İngiliz sendikaları Enternasyonale üye oldu. Applegarth, 1865’te ve 1868-1872 arasında I. Enternasyonal Yürütme Konseyi’nde görev aldı. 1869’da da Basel Kongresi’ne delege olarak katıldı.

1865’de Enternasyonalin etkisiyle İngiltere’de Reform League (Reform Birliği) adlı bir örgüt kuruldu. Applegarth, bu örgütün başta gelen önderlerinden biri oldu. 1871’de İngiliz parlamentosunun kurduğu bulaşıcı hastalıklar komisyonuna atandı. Böyle bir göreve getirilen ilk sendikacıydı. Ama sendika, iş saatleri içinde komisyon toplantılarına katılmasına izin vermedi. Bu yüzden sendika genel sekreterliğinden ayrıldı ve Cunta içindeki görevi de sona erdi.

•    KAYNAKLAR
: A.L. Morton ve G. Tate, The British Labor Movement, 1957.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski