Beyhaki Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BEYHAKÎ (994-1066)

Arap fıkıh bilgini. Hadis konusundaki yorumları ve Şafiî mezhebinin temel görüşlerini içeren açıklamalarıyla ün kazanmıştır.

Nişabur yakınlarında Beyhak bölgesinde doğmuş, Nişabur’da ölmüştür. Gerçek adı Ebu Bekr Ahmed b.Hüseyin b.Ali’dir. Önce doğduğu yerde öğrenim görmüş, sonra yıllarca süren gezilere çıkarak bilgisini genişletmiş, dolaştığı illerin ünlü bilginlerinin toplantılarına katılmış, derslerini dinlemiştir. Başlangıçta Eş’arik kelâmı üzerine çalışmış, Nişabur’a dönünce Şafiî mezhebinin kurucusu olan İmam Şafii’nin düşüncelerini içeren yapıtları okumuş, onlarla ilgili dersler vermiştir.

Beyhakî bütün çalışmalarını Hadis ve Şafiî mezhebinin ilkeleri üzerinde yoğunlaştırmış, onlara yeni yorumlar eklemiş, yüzyıllar boyunca medreselerde ders kitabı olarak okutulan Kitabü’l-Sünenü’l-Kebir adlı Hadis dergisini düzenlemiştir. Bu yapıtta yer alan Hadisler’in birçoğunu gezdiği Arap ülkelerinde, özellikle, Peygamber’in bulunduğu bölgelerde toplamış, konularına göre düzenlemiştir. Bu yapıtın bir de özeti vardır. Şafiî mezhebinin ilkelerini içeren on cilt tutarındaki bu yapıt kendi alanında tek kaynak sayılır. Dela’ilü’n-Nübüvve, Peygamberin “nübüvvet” i (peygamberlik) ve “risalet”i (elçilik) ile ilgili bir yapıttır.

•    YAPITLAR (başlıca): Kitabü’l-Sünenü’l-Kebir (Büyük Sünnetler Kitabı) yazma; Dâla’il al-Nubuwwa des Abu Bakr Ahmad al-Bayhaqı (ö.s.), K.Nylonder (yay.), 1891. (“Ebu Bekir Ahmed el-Beyhakî’nin Peygamberlik Delilleri Üzerine”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara