I. Henry Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

HENRY I (1068-1135)

Ingiltere kralı. İngiltere’yle Norman-diya’yı yeniden birleştirmiş, yürütme erkini güçlendirmiştir.

Yorkshire’da Salby’de doğdu, 1 Aralık 1135’te Doğu Normandiya’da Lyons-la-Foret’de öldü. İngiltere kralı I. William ile kraliçe Matilda’nm oğludur. Ağabeyi kral II. William ölünce, I.Haçlı Seferi’nde olan diğer ağabeyi Normandiya dükü Robert Curt-hose’un dönmesini beklemeden 5 Ağustos 1100’de tahta çıktı. Soylular ve kilise çevresinde destek sağlamak için yayımladığı Özgürlükler Bildirisi’yle vergilerdeki düzensizliklere, kilise gelirlerine zorla el konulmasına ve benzeri yolsuzluklara son verdi. Bir İskoç prensesi olan Edith’le (daha sonra Matilda) evlenerek İskoçlar’labarışçı ilişkilerkurdu.II.William’ ın sürgüne göndermiş olduğu Canterbury başpiskoposu Anselmus’u geri çağırdı.

1101’de İngiltere’ye saldıran ağabeyi Robert Curthose yenilerek İngiltere üzerindeki haklarından vazgeçti, buna karşılık Henry’nin Normandiya’daki topraklarını aldı. Bu arada Anselmus, Papa II. Pasca-lis’le V. Heinrich’in kiliseyi laik otorite karşısında bağımsız kılan anlaşmalarının İngiltere’de de uygulanmasını istiyor, Henry’nin atadığı piskoposları kutsamayı reddediyordu. Aralarındaki çekişme sonucu Henry onu sürgüne gönderdi. 1107’ye değin sürdürdükleri görüşmeler sonucunda Londra’da anlaşmaya vardılar. Henry din adamlarını atama hakkından vazgeçti. Anselmus ise atanan din adamlarının krala bağlılık yemini etmelerini kabul etti.

Bu anlaşmadan kısa bir süre sonra Henry’nin ağabeyi Robert’e karşı bir yıldır sürdürdüğü savaş Tinchebrai zaferiyle sonuçlandı. Henry İngiltere’yle Normandiya’yı kendi yönetimi altında birleştirdi, Robert ise yaşamının sonuna değin onun tutsağı olarak kaldı.

1120’de Henry’nin tek oğlu ve varisi William, Manş Denizi’ni geçerken boğuldu. Bunun üzerine Henry, kocası V.Heinrich ölünce İngiltere’ye dönmüş olan kızı Matilda’yı tahtın varisi ilan etti. Matilda 1128’de Anjou Kontluğu’nun varisi Geoffrey Planta-genet’yle evlendi. Oğulları Henry daha sonra II. Henry olarak İngiltere kralı oldu.

İngiltere’yle Normandiya’yı yeniden birleştiren I.Henry etkin bir yönetim ağı kurma yolunda önemli adımlar atmış, yaptığı reformlar torunu II. Henry tarafından geliştirilmiştir. I. Henry özellikle ticareti özendirmiş, kentlerin gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski