Ingeborg Bachmann Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BACHMANN, Ingeborg (1926-1973)

Avusturyalı şair ve yazar. Varoluşçu felsefeye bağlı olarak lirik şiirler yazmıştır.

25 Haziran 1926’da Klagenfurt’da doğdu. 1945-1950 arasmda Graz ve Viyana’da felsefe öğrenimi gördü. Doktora tezini Wittgenstein ve Heidegger üzerine yazdı. Bir süre Viyana’da yayımlanan bir dergide çalıştı. 1953’de, II. Dünya Savaşı sonrasında devrimci Alman yazarları tarafından kurulan “Grup 47” hareketine katıldı. Avrupa ve Amerika’yı dolaşan Bachmann, edebiyat doçenti olduktan sonra Frankfurt Üniversitesi’nde ders vermeye başladı. 17 Ekim 1973’de Roma’da öldü.

Felsefe eğitimi nedeniyle Wittgenstein ve Heidegger’den etkilenen Bachmann’ın 1953’te Die ges-tundete Zeit (“Belirlenmiş Zaman”), 1956’da Anru-fung des grossen Baren (“Büyük Ayının Çağrısı”) adlı şiir kitapları yayımlandı. Varoluşçu felsefe çerçevesinde yazılan bu lirik şiirler, şairin sorunlarım, özellikle de iletişim sorununu işleyen itiraf dolu şiirlerdir. Bu iki şiir kitabıyla oldukça ilgi toplayan ve Avusturya şiirinde entelektüel lirizmin öncüsü olarak tanınan Bachmann’ın Der gute Gott von Manhattan (Manhattan’ın İyi Tanrısı) adı altında topladığı radyo oyunları ve Das dreissiğste Jahr (Otuz Yaş) adlı çok beğenilen bir öykü kitabı vardır. Heidegger varoluşçuluğunun etkilerini taşıyan Das dreissiğste Jahr, otuz yaşına değin kendisiyle hiç yüzleşmeden, hazır bulduğu belli kurallar içinde yaşamanın oluşturduğu kapanın farkına varan bir kadının kendisiyle hesaplaşmasını ele alır. Bachmann, ayrıca, Italyan şair Giusep-pe Ungaretti’den çeviriler yapmış ve Hans Werner Henze ile birlikte bestecinin Prinz Friedrich von Homburg operasının librettosunu hazırlamıştır. Bir kadının hayalinde yarattığı bir erkeğe olan aşkını deneysel bir üslupla anlatan Malina (1971) yazarın son yapıtıdır.

•    YAPITLAR (başlıca): Şiir: Die gestundete Zeit, 1953, (“Belirlenmiş Zaman”); Anrufung des grossen Baren, 1956, (“Büyük Aymın Çağrısı”). Radyo Oyunu: Der gute Gott von Manhattan, 1958, (Manhattan’m İyi Tanrısı). Öykü: Das dreissiğste Jahr, 1961, (Otuz Yaş). Roman: Malina, 1971.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski