Leman Şenalp Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Leman ŞENALP-BAKLA (Bursa 1924 – ).

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünü bitirdi (1945). Bu fakültede Adnan Ötüken’in açtığı iki yıllık kütüphanecilik kursunda asistanlık yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Müdürlüğü kütüphaneciliğine atandı. Milli Kütüphane’nin kuruluşunda çalıştı. Derleme müdürü oldu (1952). Yeniden Milli Kütüphane uzmanı olarak görev yaptı (1952-1955). Maliye Bakanlığı Kü-hanesi uzmanlığı (1960) görevlerinde bulundu.

Başlıca eserleri: Dört dilde kütüphanecilik terimleri sözlüğü (H. Lemaitre ve A. Thomson’dan çeviri Itürkçe terimleri ekledi) 1959); İstanbul Üniversitesi yayınları bibliyografyası, 1933-1972 (9 cilt, 1966-1973); Ord. Prof. Dr. Tevfik Sağlam Kütüphanesi katalogu (Prof. B. N. Şehsuvaroğlu ile birlikte, 1970); Kitap yılı bibliyografyası (Arslan Kaynardağ ile birlikte, 1974).
985

Daha yeni Daha eski