Nurullah Esat Sümer Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Nurullah Esat SÜMER, maliyeci, siyaset ve devlet adamı (İzmir 1899).

Berlin ve Frankfurt üniversitelerinde hukuk ve iktisat okuduktan sonra Sümerbank’m kuruluşunda görevlendirilerek devlet hizmetine giren Nurullah Esat Bey, buradaki candan çabaları nedeniyle Atatürk’ten Sümer soyadını almıştı. Bu göreve atanmadan önce Kambiyo Murakabe Heyeti reisliği ve Bankalar Konsorsiyumu reisliği yapmış, osmanlı borçlarını tasfiyeyle görevli heyette çalışmıştı. Sümer 1939’da Antalya milletvekili olarak Meclis’e girdi. İkinci defa milletvekili seçilişini izleyen yıl Maliye bakanı oldu (1944) ve bu görevi iki yıl sürdü. Maliye bakanlığı sona erdiği sırada Uluslararası Kalkınma Bankası ve Uluslararası Para Fonu nda türk müdürdü (1947-1950). C.H.P. iktidarının son iki yılında da Devlet Bakanlığı yaptı. Nurullah Esat Sümer 1950’de siyasi hayattan çekildikten sonra on yıl kadar gölgedeki adam olarak kaldı. 1961 seçimlerinde Senato üyeliğine seçilmişti ve bu son siyasi faaliyeti oldu. Sümer Maliye bakanlığı sırasında kazanç vergisi yerine gelir ve kurumlar vergisi düzenini kurmak suretiyle türk mâliyesine getirdiği yenilikle ün yaptı.

Daha yeni Daha eski