Prof. Dr. Orhan Bumin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BUMİN, Orhan (1916)

Türk, cerrah. Kalp ve göğüs cerrahisinde pek çok yeni tekniğin Türkiye’ de ilk uygulayıcısı olmuştur.

İstanbul’da doğdu. 1941’de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni askeri hekim olarak bitirdi. Ertesi yıl Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin (GATA) II.Hariciye Kürsüsü’nde asistan oldu. 1947’de genel cerrahi dalında uzmanlık sınavını verince Milli Savunma Bakanlığı kanalıyla ABD’ye gönderildi. Çeşitli hastanelerde cerrahi deneyimini artırarak 1950’de Türkiye’ye döndü ve GATA’da 1952’ye değin başasistan, daha sonra doçent olarak görevini sürdürdü. 1954’te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçerek I.Cerrahi Kliniği doçentliğine getirildi, 1961’de de aynı fakültede profesörlüğe yükseltildi. 1980’lerin başında emekli oluncaya değin bu görevini sürdürdü.

Bumin, 1950-1952 arasında gerçekleştirdiği, akciğer loplarının çıkarılması (pnömonektomi), daralmış kalp kapakçıklarının kesilerek açılması, yemek borusunun bir bölümünün ameliyatla alınması ve organın çalışmasını engelleyecek derecede kalınlaşan akciğer zarının soyulması (akciğer dekortikasyonu) gibi ameliyatlarla, Türkiye’de kalp ve göğüs cerrahisi alanında yeni tekniklerin ilk uygulayıcısı olmuştur. Özellikle akciğer zarının soyulmasında, ameliyat sırasında solunum yolu tıkanmalarını önlemek için soluk borusundan tüp sokarak bayıltma (endotrakeal anestezi) tekniğinin de öncüsüdür.

Mide-barsak cerrahisinde de, iki sindirim kanalının uç-yan ağızlaştırma (termino-lateral anastomoz) tekniğiyle birleştirilmesine dayanan yeni bir ameliyat yöntemi, tıp literatüründe Bumin’in adıyla anılır.

• YAPITLAR (başlıca): Akciğer Vereminin Cerrahı. Tedavisi, 1954; Mitral Darlığının Cerrahi Tedavisi ve Komissürotomi, 1955; Cerrahide Klinik Muayene ve Hastalıklardaki Bulgular, 1957; Sindirim Sistemi Cerrahisi, 1961-1973.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski