Johann Joachim Quantz Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

QUANTZ, Johann Joachim (1697-1773)

Alman, besteci. Flüt için yaptığı besteler ve bu çalgıya getirdiği yeniliklerle tanınmıştır.

30 Ocak 1697’de Göttingen yakınlarında Oberscheden’de doğdu, 12 Temmuz 1773’te Potsdam’da öldü. Bir demirci ustasının oğludur. Sekiz yaşında köy şenliklerinde kontrbas çalmaya başladı. On yaşında babasını kaybedince, müzik öğrenimi görmek için 1708’de amcasının yanına Merseburg’a, daha sonra da Radeberg ve Pirna’ya gitti. Bu arada klavsen ve keman çalmasını öğrendi. 1716’da Dresden’e giderek saray kilisesinde bir memuriyet elde etti. 1717’de Viyana’da Johann Zelenka ve Johann Joseph Fux (1660-1741) ile kontrpuan çalıştı. 1718’de Polonya saray kilisesinde obuacı oldu, bu arada flüt üstünde çalışmaya başladı. Flütte alt seslerde parmak hareketlerinin güçlüğünü görerek, bu sesleri verebilmek için 1726’da flüte ikinci anahtarı ekledi. Bu buluşu flüt besteciliğini büyük ölçüde geliştirdi. 1728’de Prusya veliahtının flüt öğretmeni oldu. Daha sonra, 1740’ta II. Friedrich (Büyük) adıyla tahta geçen bu öğrencisi, 1741’de onu Berlin’e yerleşip saray müzikçisi olmaya çağırdı. Quantz da ölümüne değin kralın hizmetinde kaldı.

Quantz, II. Friedrich için birçok beste yaptı. Bestelediği bir ve iki flüt için 300 kadar konçertodan 277’si bugün Potsdam’da korunmaktadır. Sağlığında çok az yapıtı basılan Quantz’ın 200 kadar da solo flüt parçası, üçlü ve dörtlüleri ile birçok şarkısı bulunmaktadır.

1752’de flüt üstüne önemli bir metot kitabı olduğu kadar çağının müzik anlayışını da yansıtan Versuch einer Anvjeisung die Flöte traverslere zu spielen (“Yan Flüt İçin Bir Metot Denemesi”) adlı yapıtını yayımlamıştır. Bugüne değin birçok kez basılan bu kitaptan başka bir de yaşamöyküsünü yazmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Orkestra Müziği: Flüt için 300 kadar Flüt Konçertosu. Oda Müziği: 6 Flüt Sonatı, 1734; 6 İkili, 1759. Şarkı: Neue Kircbenmelodien, 1760, (Yeni Kilise Melodileri). Kitap: Versuch einer Amveisung die Flöte traverslere zu spielen, 1752, (“Yan Flüt îçin Bir Metot Denemesi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara