Semyon Efimovich Desnitsky Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

DESNİTSKİ, Semyon Yefimoviç (1740-1789) Rus, eğitimci ve hukukçu. Ülkesinde toplumbiliminin gelişmesine katkıda bulunmuştur.

1740’ta Nezhin’de doğdu, 15 Haziran 1789’da Moskova’da öldü. Orta halli bir ailenin oğluydu. 1759-1760 arasında Moskova Üniveristesi’nde okudu. Öğrenimini Glasgow Üniversitesi’nde tamamladı. 1767’de, barış ve kilise hukuku konusundaki çalışmaları sonucu kendisine “doktor” sanı verildi. 1767-1787 arasında Moskova Üniversitesi’nde hukuk profesörü olarak görev yaptı. Rus hukuku üzerine ilk araştırmaları yapmış ve ilk defa Rusça dersler vermiştir.

Desnitski, insanlığın gelişmesini avlanma, hayvan besleme, tarım ve ticaret olarak dört evreye ayırmıştır. Toplumun gelişmesinde, özel toprak mülkiyetinin büyük önem taşıdığına inanıyordu. İnsanlığın anlaşılması için özel mülkiyet, kalıt (miras) gibi kurumların incelenmesi gerektiğini savunan Desnitski’ye göre toplumun tarihsel gerçekleri incelenmeliydi.

Desnitski feodaliteye karşı çıkmış, burjuvazinin desteklenmesi gerektiğini savunmuştur. 1767’de görüşleri doğrultusunda Çarlık yönetimine sunduğu yeni yasama ve ceza hukuku tasarıları geri çevrilmiştir.

• YAPITLAR (başlıca): Slovo o pryamom i blizbaisbem sposobe k naucheniyu yurispuridentsii, 1768, (“Hukuk Öğrenimi Üzerine Denemeler”); Yurdicheskoye rassujde-niye o veshckakh svyashcbennykb, svyatykh i prinyatykh v blagochestiye, 1772, (“Kutsal Eşya, Din Adamları, Azizler ve Kiliseye Dahil Edilenler Üzerine Hukuksal Tartışma”); Yuridicheskoye rassujdeniye o nachale i pro-işkbozbdenli supruzhestva, 1775, (“Halkların Kendine Özgü Görüşlerinin Hukuksal Yorumu”); Yuridicheskoye rassuzh deniye o raznykh ponyatiyakh, kakiye imeyut narody o osbstvennosti, 1789, (“Evliliğin Kaynağı ve Başlangıcı Üzerine Hukuksal Yorum”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara