Betty Friedan Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

FRIEDAN, Betty (1921-2006) ABD’li psikolog ve yazar. Kadın hareketinin önde gelen temsilcilerindendir.

4 Şubat 1921’de Illinois Eyaleti’nin Peoria kentinde doğdu, 4 Şubat 2006’da Washington‘da öldü. Smith College’da öğrenim gördüğü sırada ünlü psikolog Kurt Koffka’nın öğrencisi oldu. Iowa Üniversitesi’nde Kurt Lewin’in yönetimindeki ilk grup dinamiği deneylerine katıldı. Daha sonra değişik dönemlerde çeşitli üniversitelerde klinik psikologu ve uygulamalı sosyal bilim araştırmacısı olarak çalıştı ve ders verdi.

1966’da Ulusal Kadın Örgütü’nü kuran Friedan 1970’e değin bu örgütün başkanlığını yürüttü. 1970’te kadınlara oy hakkı verilmesinin 50. yıldönümünde Eşitlik İçin Kadın Boykotu’nu örgütledi.

Friedan 1963’te yayımlanan ve birçok dile çevrilen The Teminine Mystique (Kadınlığın Gizemi) adlı kitabında II. Dünya Savaşı sonrasında erkeklerin evlerine dönmeleriyle başlayan, kadınların eve kapanma sürecinin nedenlerini inceledi. Kadınların savaştan dönen kocalarının ev, aile, çocuk özlemlerini giderici bir tutum içine girdiklerini, “iş kadını” imgesinin kötülenmesiyle, kadınların kadınlığa özgü özelliklerini yitirecekleri kaygısına kapıldıklarını savundu. Soğuk savaş döneminde McCarthycilik’in etkisiyle kadının sahip olabileceği en iyi rolün iyi bir eş, anne ve ev kadınlığı olduğunun vurgulandığını, yükseköğrenimde kadınlar için ev ekonomisi gibi konuların gündeme gelmesinin kadınların eve kapanma sürecinde önemli bir etken olduğunu savundu. Çocuklarını yetiştirdikten sonra kadınların büyük bir boşluk içine düştüklerini, işe yaramazlık duygusuna kapıldıklarını ve pişmanlık duyduklarını saptadı.

• YAPITLAR (başlıca): The Teminine Mystiaue, 1963, (Kadınlığın Gizemi, 1983); It Changed My Life: Writings on the Women’s Movement, 1976, (“Yaşamımı Değiştirdi: Kadın Hareketi Üzerine Yazılar”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara