Bruno von Freytag-Löringhoff Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

FREYTAG-LÖRINGHOFF, Bruno von (1912-1996) Alman, filozof ve mantıkçı. Lojistik’e karşı klasik mantığı, yeniden yorumlayarak, savunmuştur.

11 Haziran 1912’de Riga’daki Bilderlimgshof’ta doğdu, 28 Şubat 1996’da Tübingen’de öldü. Matematik felsefesi, dil ve doğabilimleri felsefesi alanında çalıştı. Tübingen Üniversitesi’nde felsefe profesörü oldu. 1959’da Türkiye’ye gelerek İstanbul Üniversitesi’nde mantık okuttu. Son çalışmalarında bilgisayara ağırlık verdi.

Felsefe alanında durum, anlama, nedensellik ve özgürlük kavramlarını işledi. Ancak ana ilgi alanı mantık oldu. Mantığın dil, bilgi kuramı, varlıkbilimle karıştırılmasının olumsuz sonuçlara yol açtığım, mantığın, kendi alanı dışına taşan işlevler yüklenerek kısırlaştırıldığını ileri sürdü. Ona göre mantık, bütün bu bilgi alanlarını etkileyebilecek bir yol göstericidir. Aristoteles’in mantığını, identite (özdeşlik) ve diversitas (özdeş olmama) kavramlarına dayanarak yorumladı ve klasik mantığı yeni bir temele oturttu. Bu tutumuyla da Lojistikçiler’in karşısında yer aldı. Matematik bilgisini de kullanarak, mantık işlemlerine uygulanacak özgün formüller geliştirdi; yeni bir Logikkalküle (mantıksal hesap) oluşturdu. Mantığın “gerçek” ile değil, Aristoteles’in yapmış olduğu gibi “doğru” ile uğraşması gerektiğini belirtti.

• YAPITLAR (başlıca): Gedanken zur Pbilosopbie der Mathematik, 1948, (“Matematik Felsefesi Üzerine Düşünceler”); Rekonstruktion der ersten Rechenmaschine von Wilhelm Schickard, 1962, (“Wilhelm Schickard’ın İlk Fîesap Makinesinin Yeniden Düzenlenmesi”); Werbung für Pbilosopbie, 1973, (“Felsefenin Tanıtılması”); Logik, (5. basım) 1972, (Mantık, 1973).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara