Dimitır Dimov Kimdir, Hayatı, Kitapları, Felsefesi,Hakkında Bilgi

DİMOV, Dimitri (1909-1966) Bulgar, romancı. Özellikle Tütün adlı romanıyla Çağdaş Bulgar edebiyatının önde gelen yazarları arasına girmiştir.

25 Haziran 1909’da Loveç’te doğdu, 1 Nisan 1966’da Bükreş’te öldü. Yükseköğrenimini Sofya Veteriner Okulu’nda yaptı. 1946’da Bulgar Komünist Partisi’ne katıldı. 1952’de Tütün adlı romanıyla Dimitrov Armağanı’nı, 1963’te de Bulgar Kültürü Onur Sanatçısı unvanını aldı.

Dimov’un edebiyat alanındaki çalışmaları 1938 yılında yayımlanan Poruçik Bents (“Teğmen Bents”) adlı romanıyla başladı. Bu yapıtı Batı Avrupa edebiyatındaki çağdaş eğilimlerin etkisi altında kalmış, psikolojik çözümlemelere ağırlık veren bir yapıttı. 1945’te yayımladığı Osideni duşi (“Mahkûm Ruhlar”) İspanya Cumhuriyetçileri’nin faşizmle mücadelesini anlatan başarılı bir romandı. Ancak Dimov asıl ününü 1951’de yayımlanınca büyük ilgi gören ve canlı tartışmalara yol açan Tabak (Tütün) adlı romanıyla sağladı. Yazarın bu “destan roman” çalışması 1930 yılları Bulgaristam’nda yönetici sınıfların ahlaki ve düşünsel çöküntüsünü, direniş hareketlerinin mücadelelerini, geniş bir çerçeve içinde ele alıyordu.

Kısa sürede-birçok dile çevrilen, bu arada Türkiye’de de büyük ilgi gören Tütün, Bulgar toplumunun değişik katmanlarındaki insanlarının dünyalarını, ustalıklı ruhsal çözümlemelerle ve okurun ilgisini sürekli kılan gerilimli bir anlatımla aktaran bir yapıttır.

• YAPITLAR (başlıca): Poruçik Bents, 1938, (“Teğmen Bents”); Osideni duşi, (“Mahkûm Ruhlar”); Tabak, 1951, (Tütün-San Dünya, 1967); (Direnen Canlar, 1975).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara