Edward Augustus Freeman Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

FREEMAN, Edward Augustus (1823-1892) İngiliz, tarihçi. Uygarlıklar arasındaki etkileşimi inceleyen çalışmalarıyla tanınmıştır.

Harbome’da doğdu, Ispanya’da Alicante’de öldü. Oxford Universitesi’nde öğrenim gördü. 1884’te bu üniversitede tarih profesörü oldu. Saturday Review, Fortnightly Review gibi dergilerde yazıları yayımlandı.

Freeman’ın en ünlü kitabı 1867-1879 arasında yayımlanan History of the Norman Conquest’dir (“Norman İstilası Tarihi”). Freeman bu yapıtında Anglosakson uygarlığının insanlığın gelişimi üzerindeki etkilerini incelemiştir. Ona göre Norman istilası kısa bir süre içinde eritilmiş dışsal bir müdahaledir. Cermen etkisi ise daha kalıcı olmuştur.

Freeman “tarihin birliği” görüşünü savunmuştur. Ona göre eski uygarlıklar insanlığı sürekli olarak etkilemektedir. Eski ve yeni uygarlıklar arasında kesin ayrımlar yapılmasına karşı olan Freeman, Avrupa tarihini başlangıcından bugüne kadar kesintisiz bir süreç olarak ele almıştır. Tarihte temel birleştirici öğenin Roma olduğunu ileri sürmüş, Sicilya’yı farklı uygarlıkların bir arada bulunduğu ve mücadele ettiği evrensel bir merkez olarak değerlendirmiştir.

11.yy sonrası Güney ve Batı Avrupa tarihine ağırlık veren Freeman’ın “tarihin birliği” görüşü içinde siyasal öğe birinci planda yer almış; sanatsal, dinsel ve sınai olgulara çok az yer verilmiştir.

• YAPITLAR (başlıca): History of the Norman Conquest, 6 cilt, 1867-1879, (“Norman İstilası Tarihi”); The Reign of William Ruf us, 2 cilt, 1882, (“William Rufus’un İktidarı”); History of Sicily, 4 cilt, 1891-1894, (“Sicilya Tarihi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara