Nazlı Ecevit Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ECEVİT, Nazlı (1900 – 1985, Ankara) Türk, ressam. Daha çok izlenimci (empresyonist) anlayıştaki manzara, portre ve natürmortlarıyla tanınmıştır.

İstanbul’da doğdu. Türkiye eski başbakanlarından Bülent Ecevit’in annesidir. 1915’te İstanbul’da Çapa İnas Darülmuallimatı’nı (sonra Çapa Kız Öğretmen Okulu) bitiren Nazlı Ecevit 1915-1922 arası İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nde (Kız Güzel Sanatlar Okulu) Mihri Müşfik, Ömer Adil ve Feyhaman Duran’m öğrencisi oldu. Kurtuluş Savaşı nedeniyle okulda bitirme sınavları iptal edilince öğretmenlik belgesi aldı ve Anadolu’ya geçti. Bundan sonra yirmi beş yıl resim çalışmalarına ara verdi ve aralıksız on dokuz yıl İstanbul Numune Rüştiyesi, Ankara Kız Lisesi ve Ankara Musiki Muallim Mektebi’nde resim öğretmenliği yaptı. 1947’de yeniden resim çalışmalarına başladı.

Nazlı Ecevit, öğrenciliği sırasında Galatasaray Sergileri’ne, 1947’den sonra da birçok karma sergiye katıldı, kişisel sergiler açtı. Üyesi olduğu ve bir süre de başkanlığını yaptığı Güzel Sanatlar Birliği’nin gerçekçi ve akademik figür anlayışı ile izlenimci duyarlığı birleştirmiş, gerçekçi-izlenimci bir resim tavrı geliştirmiştir. İbrahim Çallı, Şeref Akdik, Ali Karsan ve Adil Doğançay gibi 1930 kuşağı sanatçılarıyla ortak özellikler taşır. Öğrencilik yıllarında daha çok portre ve çıplaklar yapan Nazlı Ecevit, güçlü bir desene sahiptir. 1947’den sonra yeniden resme başlayınca bu kez daha çok manzara ve natürmort çalışmıştır. İstanbul’dan Salacak, Boğaz ve Bursa’dan derlediği manzaralarında izlenimci tavrın yumuşak ve renkçi duyarlığı ile nesnel gerçekçi bir bakışı, yerel atmosfer içinde birleştirmiştir.

• YAPITLAR (başlıca): Keriman Hanım’m Portresi, 1922; İstanbul Resim ve Heykel Müzesi; Çiçekler, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi; Çamlıca’dan Görünüm; Balkonlu Manzara.

• BAKINIZ: ÇALLI.

Sitede Ara