Sekkaki Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

SEKKAKÎ (XV. yüzyıl) Şâir.

Çağatay edebiyatmm önde gelen isimlerindendir. XIV. yüzyılın ikinci yarısında doğdu, XV. yüzyılın ilk yarısında öldü. Semerkant’ta Halil Sultan (1405-1409) ile Uluğ Beg’in (1409-1449) sarayında bulundu. Çağatay edebiyatı üzerine araştırmalarıyla tanınan J. Eckmann’m verdiği bilgüeregöre, Sekkakî, İran şâiri Hafız’ın etkisinde olup, gazellerinde genellikle alışılmış konuları işler. Şiirinin konusu sevgilisinin güzelliği ve kayıtsızlığı, buna karşılık kendisinin ümitsiz aşkıdır. Sekkakî’nin zamanımıza ulaşabilen eksik bir Divani, Tanlangan Asarlar başlığı ile Taşkent’te yayınlandı (1958).

Sitede Ara