Boykot Nedir, Ne Demek, Tanımı, Boykot Örnekleri Hakkında Bilgi

Boykot, bir kişinin, kuruluşun veya ülkenin protesto ifadesi olarak genellikle toplumsal, siyasi veya çevresel nedenlerle kullanılması, satın alınması veya bunlarla uğraşmasının gönüllü ve kasıtlı olarak çekimser kalmasıdır. Bir boykotun amacı, hedefi bir miktar ekonomik zarara uğratmak veya itiraz edilebilir bir davranışı değiştirmek için hedefi zorlamaya çalışmak için ahlaki bir öfke belirtmektir.

Bazen bir boykot, bazen ahlaki satın alma olarak adlandırılan bir tüketici aktivizmi biçimi olabilir. Benzer bir uygulama bir ulusal hükümet tarafından yasalaştırıldığı zaman, yaptırım olarak da bilinir.

Dikkat Çeken Bazı Boykotlar

Terimin kendisi 1880 yılına kadar üretilmemiş olmasına rağmen, İngiltere’deki köle ticaretinin kaldırılmasını destekleyenler köle yapımı şekerin boykot edilmesini savunduğu zaman uygulama en az 1790’lı yıllara dayanıyordu. Diğer örnekler şunları içerir:

    İran Tütün Boykot, 1891
    Sivil Haklar Hareketi boykotları (ör. Montgomery & Tallahassee Bus Boycotts)
    Birleşik Çiftlik İşçileri sendikası üzümü ve marul boykotları
    Amerikan devriminin zamanında Amerikan mallarının Amerikan boykotu
    1905 yılında Çin Dış Ticaret Kanununun uzatılmasını protesto etmek için Amerikan ürünlerinin 1905 boykotu.
    İngiliz malların Hint boykotu Mohandas Gandhi tarafından organize edildi
    1920’lerde ABD’de Henry Ford’a karşı düzenlenen başarılı Yahudi boykotu
    Mayıs Dördüncü Hareketi’nden sonra Çin’deki Japon ürünlerinin boykot edilmesi
    1933’te Litvanya, ABD, İngiltere, Polonya ve Zorunlu Filistin’de Alman mallarına karşı Yahudi karşıtı boykotu
    1930’larda Nazi Almanyasında Yahudi mülkiyetinde olan işletmelerin antisemitik boykotu
    İsrail’in Arap Birliği boykotu ve İsrail’le ticaret yapan şirketler.

1973’te yaşanan petrol krizi sırasında Arap ülkeleri Batı’ya karşı ham petrol ambargo çıkardılar. Diğer örnekler, Moskova’da 1980 Yaz Olimpiyatlarının ABD liderliğindeki boykotu, Los Angeles’taki 1984 Yaz Olimpiyatlarının Sovyet liderliğindeki boykotu ve 1980’lerde Güney Afrika’da o ülkenin apartheid’ine karşı olarak “yatırımın azaltılması” nı savunan hareketi içermektedir rejim. İlk olimpik boykot 1956 Yaz Olimpiyatlarında çeşitli nedenlerle oylarını boykot eden birkaç ülke ile yapıldı.

Etimolojik

Boykot kelimesi ingilizceye İrlanda Toprak savaşı sırasında gayrimenkul kira vekili olan Captain Charles Boycott’un soy adından girmiştir.

1880’de hasatların düşük olması yüzünden Lord Erne, Topraklarında çalışan halka %10 indirim yapmayı teklif eder. Eylül ayında kiracılar yani çalışanlar %25 indirim olması için protesto ederler ve Erne bunu geri çevirir.Bu sırada Boycott 11 kiracının işine son verir. Charles Stewart Parnell, Ennisdek bir konuşmasında, açgözlü kiravekilleri ve toprak ağalarıyla olan mütabakatlar sırasında halka bu insanlarla iletişimlerini kesmelerini ve onları bir bakıma aforoz edercesine yok saymalarını önerdi. Bunu üzerine Boycott kendini tamamen izole bir halde buldu. İşçileri çalışmaz, yerel işadamları onunla ticaret yapmaz hatta postacı bile postalarını getirmez olmuştu.

The Times’ın Boycott kelimesini kullanmasıyla birlikte bu durumun adı dünya çapında meşhur olmuş ve fiil olarak yerini almıştır.

Sitede Ara