Felsefe ve Ekonomi İlişkisi Nedir, Tanımı, Hakkında Bilgi

Ekonomi felsefesi ve iktisat, aynı zamanda felsefe gibi rasyonel seçim ekonomik olayları ve bunların bilgi edinme olanakları, ekonomik sonuçlar, kurumları ve süreçleri değerlendirmek ve ontoloji gibi konuları inceler.

Bu araştırmalar bir çok yönden örtüşmekle birlikte, ekonomi felsefesini sırasıyla şube dalları, etik (veya normatif sosyal ve politik felsefe) ve bilim felsefesi olarak algılanabilen üç konuya ayırmak yararlı olacaktır. Akılcılık, refah ve sosyal tercihin ekonomik teorileri, ilgili felsefi literatür ve eylem teorisi, felsefi psikoloji ve sosyal ve politik felsefeyle ilgilenen kişilere açıkça ilgi duyan maddi felsefi tezleri savunmaktadır.

İktisat, epistemoloji ve felsefeyle ilgilenen kişilere, hem detaylı özelliklerinden dolayı, hem de doğal bilimlerdeki belirgin özelliklerden birçoğuna sahip olduğu için nesne toplumsal olguları içermektedir.

Kapsamı
İktisadın tanımı ve ontolojisi

Genelde felsefenin herhangi bir alt alanında (X’in felsefesi) ele alınan soru “X nedir?” Şeklindedir. “Ekonomi nedir?” Sorusuna felsefi bir yaklaşım. tanımsal ve bölgesel zorluklar ve tartışmalara ilişkin bir anket yapmaktan daha az bir cevap üretme olasılığı düşüktür. Benzer düşünceler, bir konuda metodolojinin tartışılması için bir önsöz olarak da geçerlidir. Ekonomi tanımlamaları, programatik endişeleri ve göstericilerin ayrımlarını yansıtan, konunun modern kökenlerinden zamanla farklılaştı.

Ontolojik sorular, “ekonomik olan nedir?” Gibi temel ekonomik olaylarda ele alınan “ne var …” soruları ile devam ediyor. veya “bir pazar nedir?” Bu tür soruları gerçek sözlü tanımlarla yanıtlamak mümkün olsa da, bu gibi soruları poz vermenin felsefi değeri aslında bütün perspektifleri ekonomi temellerinin niteliğine göre değiştirmeyi amaçlıyor. Nadir durumlarda, ontolojik kaymalardaki girişimlerin geniş kabul görmesi, onların dalgalanmaları ekonominin tüm alanına yayılabilir.

Ekonominin metodolojisi ve epistemolojisi

Bir epistemoloji, şeyleri nasıl bildiğimizi ele alır. Ekonomi felsefesinde, bu, ekonomik teoriler tarafından ne tür “hakikat iddiaları” yapıldığı gibi sorular sormak demektir – örneğin teorilerin gerçek ya da algılarla ilgili olduğunu iddia ediyoruz? Ekonomik teorileri nasıl kanıtlayabiliriz ya da kanıtlamalıyız – örneğin, her ekonomi teorisinin ampirik olarak kanıtlanabilir olması gerekir mi? Ekonomik teoriler ne kadar doğrudur ve tam bir bilim statüsüne sahip olduklarını iddia edebilirler – örneğin, doğal bilimlerdeki tahminler kadar güvenilir ekonomik tahminler mi ve neden ya da değil? Bu konuyu ifade etmenin bir başka yolu, ekonomik teorilerin “yasaları” belirtip açıklayamayacağını sormaktır. Bilim ve ekonomist filozoflar, Alexander Rosenberg ve Daniel Hausman’ın 30 yıl öncesine ait çalışmalarından bu yana yoğun bir şekilde bu konuları araştırdılar.

Akılcı Seçim, Karar Teorisi ve Oyun Teorisi

Karar teorisinde felsefi yaklaşımlar, karar teorisinde temel kavramlara odaklanır – örneğin, tercih veya tercih doğası, rasyonellik, risk ve belirsizlik, ekonomik faktörler. Oyun teorisi bir takım disiplinler arasında, ancak özellikle matematik, ekonomi ve felsefe arasında paylaşılır. Oyun teorisi, ekonomi felsefesi alanında halen yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Oyun teorisi karar teorisi ile yakından alakalı ve bunlarla bağlantılıdır ve aynı şekilde çok disiplinlerarasıdır.

Daha yeni Daha eski