Polimer Nedir, Ne Demek, Polimer Mühendisliği Hakkında Bilgi

Polimer (Yunanca: poli \”çok\”, meros \”parça\”; çok parçalı anlamında),monomer denilen görece küçük moleküllerin birbirlerine tekrarlar halinde eklenmesiyle oluşan çok uzun zincirli moleküllerdir.

Geniş özellik yelpazesinden dolayı, hem sentetik hem de doğal polimerler günlük hayatta gerekli ve her yerde rol oynamaktadır. Polimerler, polistiren gibi bilindik sentetik plastiklerden biyolojik yapı ve işlevin temelini oluşturan DNA ve proteinler gibi doğal biyopolimerlere kadar uzanır. Hem doğal hem de sentetik polimerler, monomerler olarak bilinen birçok küçük molekülün polimerizasyonu ile oluşturulur. Sonuç olarak, küçük molekül bileşiklerine göre büyük molekül kütlesi tokluk, viskoelastisite ve kristaller yerine gözlük ve yarı kristal yapılar oluşturma eğilimi gibi benzersiz fiziksel özellikler üretir. Polimerleri oluşturan birimler, düşük göreli moleküler kütlenin moleküllerinden fiilen veya kavramsal olarak türetilir.

Polimerler, biyofizik ve makromoleküler bilim ve polimer bilimi (polimer kimyası ve polimer fizik dahil) alanında incelenir. Tarihsel olarak, tekrar eden birimlerin kovalent kimyasal bağlarla bağlanmasından kaynaklanan ürünler, polimer bilimin ana odak noktası olmuştur; Bilimin yükselen önemli alanları şu anda kovalent olmayan bağlantılar üzerinde yoğunlaşıyor. Lateks kauçuğun poliizopreni bir doğal / biyolojik polimer örneğidir ve köpük biçimindeki polistiren sentetik bir polimer örneğidir. Biyolojik bağlamlarda, esas itibariyle tüm biyolojik makromoleküller, yani proteinler (poliamidler), nükleik asitler (polinükleotidler) ve polisakaritler, tamamen polimeriktir ya da büyük oranda polimerik bileşenlerden oluşurlar, örneğin küçük izoprenilatlı / lipid modifiye glikoproteinler lipidik moleküller ve oligosakarit modifikasyonları proteinin poliamid omurgasında meydana gelir.

Aynı monomerlerin oluşturduğu polimerlere homopolimer,en az iki farklı tip monomerden oluşan polimere ise kopolimer denir. Bir kimyasal tepkimede polimer oluşumuna, polimerleşme denir.

2 monomer = dimer,
3 monomer = trimer,
4 monomer = tetramer,
5 monomer = pentamer,
20-30 monomer= oligomer,
n monomer = polimer, (n sayısı çok yüksek rakamları ifade eder.)

Polimerler düşük üretim maliyetleri, kolay şekil almaları ve amaca uygun üretilebilmeleri nedeniyle her alanda yaygınlaşmıştır. PVC (Poli Vinil klorür), Teflon (politetrafloroetilen (PTFE)) hayatımıza giren polimer örneklerindendir.

Fiziksel özelliklerine göre polimerler 3 farklı gruba ayrılırlar;

    Termoplastikler
    Termosetler
    Elastomerler

Termoplastikler de kristal ve amorf termoplastikler olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılırlar.

Sitede Ara