Proje Nedir, Proje Örnekleri ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Proje, bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde, birtakım kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi göz önünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir.

Bir proje aynı zamanda belirli bir süre boyunca ve belirli maliyet ve diğer sınırlamalar dahilinde yürütülecek bir dizi birbiriyle ilişkili görev olabilir.

Zaman kısıtlamaları altında belli görevleri yerine getirmek için kuruluşlar içinde veya kuruluşlar arasında oluşturulan çalışma sistemleri gibi geçici (kalıcı değil) sosyal sistemler olabilir. Bir proje daha geniş bir program yönetiminin parçası olabilir.

Proje Yönetimi

Proje yönetiminde, bir proje benzersiz bir ürün, hizmet veya sonuç yaratmak için üstlenilen geçici bir çaba içerir. Başka bir tanım ise: Belirli bir iş durumuna göre bir veya daha fazla ticari ürün sunmak amacıyla yaratılan bir yönetim ortamı. Projeler geçici organizasyon olarak da görülebilir.

Proje hedefleri, projenin sonunda hedeflenen statüyü tanımlar ve bu hedefe ulaşmak planlanan faydaların elde edilmesi için gerekli görülür.

Özellikleri

Projeler, operasyonlara kıyasla farklıdır. Operasyonlar, devamlı yapılagelen ve pek değişmeyen çalışmalardır. Sonuçları pek değişmez. Projeler geçici olup bir kereye mahsus sonuçlar verirler ve tamamlanınca biterler.

Projeler, sonuca ulaşabilmek için kaynağa ihtiyaç duyarlar. Çoğu zaman projenin uygulaması detaylı bir plana dayanır. Bu planlar dış faktörleri ve sınırlamaları da gözönünde bulundurarak yapılır. Planlama, uygulama ve proje kontrolü, proje yönetiminin birincil hedefidir. Bazı projeler için özel ve geçici olarak proje grubu ve çalışma grubundan oluşan bir organizasyon kurmak gerekebilir.
 
Dikkat çekmiş önemli bazı projeler

    Apollo projesi: Bir insanı Ay\’a indirip dünyaya geri getirme projesi.
    Daedalus Projesi: Yakındaki bir yıldıza insansız uzay aracını göndermenin getireceği zorlukları ve masrafı tespit etmiştir.
    İnsan Genom Projesi: İnsan genomunun haritasını çıkarma projesidir.
    Manhattan Projesi: İlk nükleer silahı ortaya çıkardı.
    Polaris füzesi projesi: bir ICBM kontrol sistemi.

Daha yeni Daha eski