Reform Nedir, Tanımı, İnkılâp Nedir, Hakkında Bilgi

Reform ya da İnkılâp (Latince: reformo), yanlış, bozuk, yetersiz olan şeylerin iyileştirilmesi veya değiştirilmesi anlamına gelir. Sözcüğün bu şekilde kullanılması, 18. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmaktadır ve Christopher Wyvill\’in Birlik hedefi olarak \”Parlamento Reformu\” nu tanımlayan birlik hareketinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

İnkılâp (Arapça: ??????) ya da reform, toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik ve iyileştirmelerdir. İnkılâp devrimden, devrim gibi radikal ve ani olmayıp, daha yumuşak geçişler şeklinde olmasıyla ayrılır. Toplumda gerekli değişikliklerin aniden değil, reformlar yoluyla olması gerektiğini savunan görüşe reformizm (inkılâpçılık) denir.

Reform ile devrim genellikle anlam açısından karıştırılır. Devrim temel veya radikal değişim anlamına gelir; oysa reform, sistemin temellerini değiştirmeden ciddi ayarlamalar yapmaktan veya en fazla ciddi hataları düzeltmekten başka bir şey değildir. Reform, sistemi olduğu gibi iyileştirme üzerine çalışır ve asla toptan devirmeyi amaçlamaz.
 
Gelişmekte olan ülkeler, genellikle uluslararası finans kurumlarının ve yardım kuruluşlarının desteğiyle yaşam standartlarını iyileştirmek için geniş çaplı reformlar yapabilir. Buna, makroekonomik politikaya reformlar, kamu hizmeti ve kamu mali yönetimi dahildir.

Daha yeni Daha eski