Akustik Nedir, Ne Demek, Akustik Çeşitleri ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Akustik, titreşim, ses, ultrason ve infrasound gibi konular dahil olmak üzere, gazlar, sıvılar ve katılardaki tüm mekanik dalgaların incelenmesiyle ilgilenen fizik dalıdır. Akustik alanında çalışan bir bilim adamı bir akustik uzmanıdır. Akustik teknolojisi alanında çalışan biri akustik mühendis olarak adlandırılabilir. Akustik uygulaması, ses ve gürültü kontrol endüstrileri arasında en belirgin olanı ile modern toplumun hemen hemen her alanında mevcuttur.
 
İşitme, hayvan dünyasında hayatta kalmanın en önemli araçlarından biridir ve konuşma, insan gelişimi ve kültürünün en belirgin özelliklerinden biridir. Dolayısıyla, akustik bilimi insan toplumunun birçok yönüne yayılır – müzik, tıp, mimarlık, endüstriyel üretim, savaş ve daha fazlası. Aynı şekilde, ötücü kuşlar ve kurbağalar gibi hayvan türleri, çiftleşme ritüellerinin veya işaret bölgelerinin temel bir unsuru olarak ses ve duyma kullanır. Sanat, zanaat, bilim ve teknoloji, diğer birçok bilgi alanında olduğu gibi, bütünü ilerletmek için birbirlerini kışkırtmışlardır. Robert Bruce Lindsay’in ‘Akustik Tekerleği’, akustiğin çeşitli alanlarının iyi kabul görmüş bir bakış açısıdır.
“Akustik” kelimesi, “duymak, duymaya hazır” anlamına gelen “akustik” kelimesinden türetilen Yunanca kelimesinden türetilmiştir. ve bu “akustik sesler”, “duyulabilir”, fiil deriούω (akouo), “duyuyorum” dan türemiştir.
 
Latin eşanlamlısı “sonik” dir, daha sonra sesler terimi akustik için bir eşanlamlı ve daha sonra bir akustiğin bir kolu olarak kullanılmıştır. Sesli aralığın üstündeki ve altındaki frekanslar sırasıyla “ultrasonik” ve “infrasonik” olarak adlandırılır.
 
Yansımış bir sesi işitirseniz buna yankı (akis) adı verilir. Geniş bir odayı uygun bir şekilde döşemekle yankılar giderilebilir. Bir sesten sonra saniyenin 1/20 si kadar bir süre içinde kulağınıza ulaşan bir yankı hiçbir problem yaratmaz. Zaman aralığı uzadığı takdirde, yankı sinirlendirici olabilir. Rahatsız edici diğer bir seste çoklu yankıdır. Reverberasyon adı verilen bu ses, yansımış birçok seslerin birleşip, yavaş yavaş sönümlenmesidir. Bir müzik salonunda bunlar bir saniyeden fazla sürmemelidir. Uzun perdelerin asılması, döşeme ve koltukların, duvarların yumuşak malzemelerden yapılması yankıları ve reverberasyonları azaltır. Çünkü ses daha kolaylıkla yutulmuş olur.
 
Biyolojik akustik: Sesin balina, yunus, yarasa ve baykuş gibi hayvanlar tarafından nasıl kullanıldığını inceler.
Su altı akustiği: Deniz yatağı ve su altında ses dalgalarının yayılımı, saçılımı ve etkileşimini inceler.
Psikolojik ve fizyolojik akustik: İnsanların ve hayvanların seslere karşı olan fizyolojik ve psikolojik tepkilerini inceler.
Elektro akustik: Sinyal işleme kuramının yankılanım alanındaki uygulamalarını inceler (akustik tecritçisi).
Konuşma akustiği: Konuşma iletişimi için gereken ses dalgalarının insanlar tarafından üretimi, iletimi ve algısını inceler.
Müziksel akustik: Müzik fiziğini, müziksel algıyı, müzik aletleri seslerinin çözümlenmesini ve birleşimini inceler.
Mimari akustik: Kapalı alanların ve mimari yapıların akustik özelliklerini inceler.
Gürültü akustiği: Gürültünün nasıl üretildiği ve yayıldığı, etken-edilgen gürültü denetimi ve gürültünün etkilerini inceler.
Fiziksel akustik: Ses dalga yayılımının fiziksel özelliklerini (iletim,yansıma, kırınım, etkileşim, kırınım, dağılım, emilim vs.) inceler.
Yapısal akustik ve titreşim yankılanımı: Mekanik dizgelerin bulundukları ortamla olan ilişkilerini, ve ilgili ölçüm, çözümleme ve denetim yöntemlerini inceler.
Daha yeni Daha eski