Selamlık Alayı Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Selâmlık Alayı

Osmanh pâdişâhlarının, Cuma namazını kılmak için câmiye gidiş ve dönüşlerinde yapılan merâsime verilen isimdir. “Cuma selâmlığı” veya “Cumâ alayı” adları da verilir. Selâmlık Alayı’nın hangi padişah devrinden itibaren yapılmağa başlandığı, kesin olarak tesbit edilememiştir. Osmanlı hükümdarları, Sultan II. Abdülhamid’e kadar Cuma namazlarını muhtelif câmilerde kıldıkları için Cumâ alayları şâşaalı geçerdi. II. Abdüihamid, Cumâ namazını sadece Yıldız’daki Hamidiye Câmii’nde kıldığından fazla debdebe yoktu. Biihare Sultan Reşad eski an’ane üzere Cuma namazını muhtelif câmilerde kılmağa başlamış ve Cumâ selâmlığına bir canlılık vermek istemiştir.

Selâmlık alayına sadrâzam ve diğer devlet ricali de katılırdı. Yabancı devlet temsilcilerinin davet edildikleri Cumâ selâmlıkları da oiurdu. Cuma selâmlıklarında yeniçeri ağaları padişaha maruzatta bulunabilirlerdi. Padişahlar Cumâ selâmlığına çıktıklarında, kendilerine dilekçeler verilebilirdi. Bu dilekçeler, sır kâtibleri tarafından alınır. Hülâsaları çıkartılarak asıllan ile birlikte silahtar ağaya teslim edilirdi. Cumâ selâmlıklarında yeniçeriler silâh taşımazlardı. Selâmlık alayları, İmparatorluk ile birlikte târihe karışmıştır.

Daha yeni Daha eski