Luka İncili Nedir, Tarihi, Yazılması, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Luka İncili. II. yüzyıldan itibaren hı­ristiyan geleneği, bu İncil’in Pavlus’un he­kim Luka diye adlandırdığı kişi tarafından yazıldığını kabui etmektedir. Antakyalı veya Suriyeli olan Luka genç yaşta Pavlus’u ta­nımış, bir daha da ondan ayrılmamıştır.

İncil’ini yazarken hem şifahî hem yazılı kaynakları kullandığını belirtmektedir; yazılı kaynaklan arasında Markos İncili, Matta İncili’nin Ârâmîce ilk şekli ve muh­telif İncil denemeleri bulunmaktadır. Luka’nın diğer bir fikir kaynağı da Pavlus’tur. İncil’ini yahudi asıllı olmayan hıristiyanlara yazdığı için “müşrikler”i cezbedecek hikâyeleri en göze çarpacak şekilde kaydeder.


Daha yeni Daha eski