Mahbubul Kulub Ne Demek, Nedir, Kısaca Hakkında Bilgi

Gönüllerin sevgilisi anlamına Mahbûbü’l-kulûb, Ali Şîr Nevâî’nin (ö. 906/1501) dinî, tasavvufi ve edebî mahiyetteki ahlâk kitabının adıdır.

905 (1500) yılında Çağatay Türkçesi’yle yazılmıştır. Nevâî giriş bölümünde kendi ilmî, siyasî ve içtimaî tecrübelerinden kı­saca bahsederek dostlarına, özellikle top­lumdaki çeşitli iş ve meslek sahiplerine halka hizmet yolunda yararlanacakları ümidiyle bilgi ve tecrübe birikimini aktarmak istediğini, eserinin gönüllerde beğenileceğini umduğu için ona Mahbûbü’l-kulûb (gönüllerin sevgilisi) adını verdi­ğini belirtmektedir.

Sitede Ara