Dünyada İlk Anaokulları

Dünyada İlk Anaokulları

Almanya’da kurum olarak anaokulları, Prusya hükümetinin on yıl kadar süren kesin karşı tutumu nedeniyle bir türlü gerçekte amaçlanan yerine oturmamıştır. 1950’lere değin çocuk eğitim kurumlan, eğitsel açıdan çocukların gündüzleri birarada bulunduğu yuvaların pek ötesine gidememiştir.

Oysa Fröbelci anlamda tam bir anaokulu sayılmasa da Fransa’da “Ecoles matemelles” adı verilen kurumlarda, 1870 savaşından hemen sonraki dönemde 2-6 yaş arası yarım milyonun üzerinde çocuğa bakılmıştır.

İngiltere’de anaokulu uygulaması ilk kez 1854’te soyluların çocuklarına yönelik olarak başlamış, ancak 1874’ten sonra kamu eğitim örgütüne Fröbelci anaokulu yaklaşımı yerleşmiştir. Finlandiya’da Uno Cygnaeus, anaokulu eğitim yöntemini üst sınıflara da yaymaya çalışmıştır. Bu yolla 1866’da ilkokullarda el becerisine dayanan eğitim yöntemi başlamıştır.

1847’de Cygnaeus’u ziyaret eden Otto Salomon, ondan sanayi eğitimine ilişkin temel düşünceleri edinerek İsveç’te uygulamaya geçirmiştir. ABD’ de ilk anaokulunu 1860’ta Elizabeth Peabody açmıştır. 1868’de Fröbelci bir görünüşe kavuşan bu kurum, 1873’te St. Louis’de kamu eğitim sisteminin bir parçası haline gelmiştir. 1876’da ise Philadelphia’da ABD’nin 100. kuruluş yılı kutlama toplantılarında tüm ABD eğitim sistemine önerilmiştir. Fröbelci eğitim görüşleri sonradan özellikle “toplumsallaştırma”yönüyle Colonel Parker, “yaparak öğrenme” yönüyle John Dewey tarafından ABD’ye ve dünyaya yayılmıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski