Nazım Resmor Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Ali Nazım RESMOR, siyaset adamı (Erzurum 1867-İstanbui 1935).

Mülkiye Mektebi mezunu olan (1889) Nazım Bey, Adana, işkodra ve Yanya vilâyetleri mektupçuluğu yapmış (1899-1908), gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girmişti, ittihatçı elması nedeniyle, Damat Ferid Paşa tarafından Harput valiliğinden azledildi (1919). Birinci Büyük MiJlet Meclisi’ne Tokat mebusu olarak katılan Nazım Bey, Yeşilordu Cemiyeti kâtibi umumiliğine seçildi ve Halk Zûmresi’ne girdi. Dahiliye vekili oldu, fakat çeşitli baskılarla ertesi gün istifaya zorlandı.

Yeşilordu’nun yasaklanmasından sonra kurduğu Türkiye Halk Iştirakiyun Fırkası’-nın geçici başkanı oldu. Çerkez Ethem Ayaklanması üzerine Ankara İstiklâl Mahkemesi’nce dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklandı (1921) ve 15 yıl küreğe mahkûm edildi. Bu ceza 1921’de özel af kanunuyle kaldırıldı. Bu arada THİF yeniden faatiyete geçmiş, haftalık Yeni Hayat dergisini yayımlamağa başlamıştı (1922). Fakat, Rauf Bey Hükûmeti’nin THİF’yi ve dergiyi kapatmasıyie Hazım Bey’in siyasî hayatı da sona erdi,

Daha yeni Daha eski