Barthelemy Prosper Enfantin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ENFANTIN, Barthelemy Prosper (1796-1864) Fransız, düşünür. Saint-Simoncu Okul’un en önemli temsilcilerin-dendir.

8 Şubat 1796’da Paris’te doğdu, 1 Eylül 1864’te aynı kentte öldü. Parisli bir bankerin oğludur. Bir süre Ecole Polytechnique’te mühendislik öğrenimi gördü. 1814’te okulu bırakarak iş yaşamına atıldı. 1815-1821 arasında bir şarap şirketinin temsilcisi olarak birçok Avrupa ülkesinde dolaştı. 1823’te Paris’e döndü ve St. Simon’la tanıştı. Kısa sürede St. Simon’un önde gelen izleyicilerinden biri oldu. St. Simon’un düşüncelerini yaymak için kurduğu Globe adlı derginin yayımlanmasında etkin görev aldı. 1825’te St. Simon ölünce, Bazard’la birlikte St. Simon Okulu’nun başına geçti ve St. Simoncuiuk’u yaşatmak üzere Producteur adlı bir dergi çıkarmaya başladı. Bu dergiye yazdığı yazılarla St. Simon’un iktisadi görüşlerini geliştirdi ve bu görüşlere kapitalizm karşıtı bir nitelik kazandırdı.

1828’den sonra Bazard’la birlikte St. Simonculuk’ubir tür dine dönüştürdü. Ancak St.Simonculuk’ un siyasi bir harekete dönüşmesini isteyen Bazard’ la siyaset dışı kalarak ahlaki ve toplumsal reformlara yönelmek gerektiğini savunan Enfantin, kısa bir süre sonra birbirlerinden ayrıldılar. 1832’de Bazard’ın ölmesi üzerine, Enfantin St. Simonculuk’un tek önderi haline geldi. Geleneksel aileye karşı çıkması ve kadının ortaklığı ile serbest cinsel ilişkileri savunması nedeniyle çok geçmeden birçok St. Simoncu’nun desteğini yitiren Enfantin, 1831’de 40 kadar yandaşıyla birlikte Menilmontant’daki malikânesine çekildi. Burada, aşılmış bir din olarak nitelendirdiği Hıristi-yanlık’a karşı çıkan öğretisini yaşama geçirmek için bir “örnek topluluk” kurdu. Ancak kısa bir süre sonra, gizli örgüt kurmak ve genel ahlaka aykırı davranışları özendirmek suçundan tutuklandı ve 2 yıl hapse mahkûm edildi.

Bir süre sonra serbest bırakılan Enfantin birkaç yandaşıyla birlikte Mısır’a gitti. Burada bir yandan dinini yaymaya çalışırken, diğer yandan Kızıldeniz’i Akdeniz’e bağlayacak bir kanalın açılması için girişimlerde bulundu. Ancak mali güçlükler nedeniyle kanal açmaktan vazgeçerek Paris’e döndü. Paris’te, iktisadi ve mali alanlarda önemli yönetici konumlarına yükselmiş eski öğrencilerinin yardımıyla, 1845’te Lyon Demiryolu Şirketi’nin müdürlüğüne atandı. Daha sonra Pereire kardeşlerin sanayicilere uzun vadeli borç vermek üzere kurdukları Credit Mobilier adlı şirketin yöneticisi oldu. Bu görevlerinde bulunduğu sırada, sanayileşmenin yeni dünyaya açılan yolda zorunlu bir adım olduğunu savundu.

Enfantin’in öğretisi zamanının aydınları üzerinde, özellikle de Blanqui ve Chevalier üzerinde son derece etkili olmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): Doctrine de Saint-Simon, 1829, (“Saint-Simon’un Öğretisi”); Religion Saint-Simomenne. Economie politique et politique, 1831, (“Ekonomi Politik ve Siyasal Bakımdan Saint-Simoncu Din”); Correspondan-ce politiaue, 1835-1840, (“Siyasi Yazışmalar”); Colonisati-on d’Algerie, 1843, (“Cezayir’in Sömürgeleştirilmesi”); Correspondance philosophique et religieuse, 1843-1845, (“Felsefi ve Dini Yazışmalar”); La Science de l’homme, 1858, (“İnsanlık Bilimi”); La vie eternelle, passee, presen-te, future, 1861, (“Sonsuz Yaşam, Geçmişi, Bugünü, Geleceği”).

• KAYNAKLAR: G. Adler, Die National-ökonomie des Saint-Simonismus, 1905; S.Charlety, Enfantin, 1931; J.La-jard de Puyjalon, L’influence des Saint-Simoniens sur la realisation de l’Istbme de Suez et des chemins de fer, 1926; H.Louvancour, De Henri de Saint-Simon d Charles Fourier, 1931.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara